Ən son

İmam Kazımın (ə) imamət yolunda rastlaşdığı çətinliklər

11 Yanvar 2019 - 15:53

İmam Sadiq (ə) həyatda olan zaman səhabələrindən bəziləri əsassız olaraq belə hesab edirdi ki, İmamdan (ə) sonrakı canişin – oğlu İsmayil olacaqdır. Ancaq İsmayil, hələ Məsim (ə) atası həyatda olan zaman vəfat edir. Bəziləri onun ölümünə inanmırlar və iddia edirlər ki, gələcək İmam – elə həmin İsmayildir. Ona görə də İmam Sadiq (ə) şəhid olandan sonra bu dəstə insanlar İsmayilin ölümündən məyus olub, oğlu Muhəmməd ibni İsmayili İmam kimi qəbul edirlər. Ondan sonra isə onun oğlunu İmam bilirlər. Bu yolla İsmailiyyə məzhəbi meydana gəlir.

İmam Sadiqin (ə) böyük oğlunun adı Abdullah idi. Şeyx Mufidin dediyinə görə, Abdullah atası ilə eyni əqidədə deyildi. Böyük olduğu üçün, özünü atasından sonra İmam elan edir. Bəziləri nadanlıq üzündən ona təqlid edirlər. Ancaq elminin az olduğunu görən zaman, ondan üz çevirdilər.

İmam Sadiqin (ə) bir oğlu var idi ki, adı Əshaq idi. Çox təvazökar və cihad əhli olan insan idi. O, qardaşı İmam Musa Kazımın (ə) həqiqi İmam olduğunu elan edir və atasından onun barəsində nəql etdiyi hədisləri bəyan edir.

İmam Kazımın (ə) başqa bir qardaşının adı Muhəmməd ibni Cəfər idi. Çox səxavətli və şücaətli bir insan idi. Məmunun dövründə Xorasanda vəfat edir.

Ancaq İmam Kazımın (ə) elmi, əxlaqi və rəftarı o qədər aydın və bariz idi ki, əksər insanlar onun İmam olduğuna birmənalı yəqinlik əldə etmişdilər.

Bundan başqa, İmam Sadiqin (ə) yaxın səhabələri olan Məfzəl ibni Cəfi, Səğvan Camal, Yəqub Sərac İmam Kazımın (ə) imam olduğunu sübut edən hədislər bəyan etdilər.

Nəticədə həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçıları İmam Kazımı (ə) həqiqi İmam olaraq qəbul etdilər.

 

deyerler.org