Ən son

Qurani-Kərim dünyanı necə görür?

12 Dekabr 2018 - 15:29

Dünya nədir? Dünya – canlı aləminin yaşadığı və təkamül etdiyi aləmdir ki, insan üçün xəlq olmuş və axirətə hazırlanması üçün imtahana çəkildiyi məkandır. Hər bir insan dünyaya gəlməmiş axirətə gedə bilməz. Çünki hər bir insan imtahan verib, axirətə getməlidir. Əks halda onun həqiqi cövhəri üzə çıxmaz və insanların hansı növünə aid olmağı aşkar olmaz.

Qurani-Kərim dünyanı necə görür?

İlk həyat. “(Çünki, hər iki aləmdə olan bütün gözəlliklər Ondandır). Hakimiyyət və hökm vermək (də hər iki aləmdə, yəni ilk aləmdə və axirətdə) Ona məxsusdur”. (“Qəsəs” 70).

Dünya həyatı. “Onlar dünya həyatının zahirini bilirlər (hiss etdikləri və bəhrələndikləri şey onlar üçün məqsəddir və əsasdır) və axirətdən (dünya həyatının həqiqi nəticəsi olan axirət həyatından) isə olduqca xəbərsizdirlər”. (“Rum” 7).

Dünya sevgisi. “Beləliklə, onlardan sonra kitabın (Tövratın) varisi olmuş (saleh olmayan) canişinlər(i) onların yerinə keçdilər. Onlar (rüşvət yolu və ya kitabı təhrif etmək yolu ilə) bu alçaq dünyanın malını alır və «tezliklə (tövbə edəcək və) bağışlanacağıq» deyirlər”. (“Əraf” 169).

Əcələ dünyasıdır. “Kim yalnız bu ötəri nəqdi (dünyanı) istəsə, Biz dünyada istədiyimiz şeyi istədiyimiz şəxsə verməkdə tələsər, sonar onun üçün cəhənnəmi müəyyənləşdirərik ki, orada məzəmmət olunmuş və qovulmuş halda yanar”. (“İsra” 18).

Quranın nəzərində dünya necə bir yerdir?

“Qadınlar və övladlar, qızıl və gümüş kimi toplanılan çoxlu mallar, nişan qoyulmuş atlar, dördayaqlılar və əkin yerləri kimi istənilən və arzu edilən şeylərin (dünya mallarının) məhəbbəti insanlar üçün zinətləndirilmişdir. Halbuki, bunlar dünya həyatından faydalanmaq vasitəsidir. Gözəl qayıdış yeri isə Allahın yanındadır”. (“Ali-İmran” 14).

“Mal və övladlar dünya həyatının zinət və bəzəyidir. (Haqq etiqad, mənəvi fəzilətlər və yaxşı əməllər kimi) gözəl əbədilər isə sənin Rəbbinin yanında mükafat baxımından daha yaxşı və (dünya və axirətdəki nəticələrinə) ümid bəsləmək baxımından daha gözəldir”. (“Kəhf” 46).

 

deyerler.org