Ən son

Mürtədlik nədir?

25 Oktyabr 2018 - 15:04

Mürtədliyin nə olması barədə dil ilə qəlbin alleqorik bəhsi.

Qəlb dilə deyər: “Mürtədlik küfrün bir növüdür. Bu, mənim vasitəmlə olur, yoxsa sənin?”.

Dil deyər: “Əlbəttə ki, sənin vasitənlə olar. Ancaq mənə izah et görüm, mürtədlik necə küfrdür?”.

Qəlb: “Bu məsələ ilə bağlı fəqihlərin kitablarına, o cümlədən “Urvətil-vusqa”ya müraciət et. Orada görəcəksən ki, nəcasətin səkkizincisi – kafirdir. Mürtədin hər iki növü də kafir hesab olunur”.

Dil: “Mürtədin iki növü hansılardır?".

Qəlb: “Mürtəd o kəsdir ki, İslam dinindən çıxmış və küfrü seçmişdir. Onları iki dəstəyə bölürlər: fitri və milli mürtədə.

Fitri mürtəd odur ki, ata və anasından heç olmasa biri müsəlman olmuşdur. O zaman ki, həddi-büluğa çatar, bu insan İslam dinindən çıxar və küfrü seçərsə, bu zaman mürtəd olar.

Milli mürtəd isə odur ki, həm atası və həm də anası kafir olmuşdur. Həddi-buluğa çatan zaman İslam dinini qəbul edər, ancaq sonra küfrə geri qayıdarsa, mürtəd olar”.

Allah Təala cəmi insanları hidayət etsin və acı aqibətdən saxlasın, inşəallah.

 

deyerler.org