Ən son

İslam möhtəkirliyi qadağan edir

10 Oktyabr 2018 - 21:50

Ehtikar odur ki, insanların ehtiyacı olan şeyi çox miqdarda alıb toplayasan və bu zaman həmin malın qiyməti qalxar. Çünki sən onu çox miqdarda satın aldığın üçün, malın miqdarı azalar, ancaq insanların ehtiyacı azalmaz.

Dinimiz bu əmələ ehtikar deyir və onu hər bir müsəlman üçün qadağan edir və ziyanlarından xəbər verir.

Dinimiz buyurur ki, insan hansı peşədə olursa-olsun, möhtəkirlik edərsə - Qiyamət günü ağır əzaba düçar olacaqdır.

Allah Təala Qurani-Kərimdə buyurur: “Ey iman gətirənlər, şübhəsiz, kitab əhlinin alimlərindən və rahiblərindən bir çoxu camaatın mallarını haqsız yerə (Tövrat və İncili təhrif etmək və rüşvət almaq bahasına)yeyirlər və(camaatı) Allahın yolundan saxlayırlar. (Kafirlərdən, yaxud müsəlmanlardan) qızıl və gümüş yığıb, onu Allah yolunda xərcləməyən(onda olan vacib haqqı ayırmayan və qalanını ümmətin iqtisadiyyatının güclənməsinə sərf etməyən) kəslərin hamısını ağrılı bir əzabla müjdələ”. (“Tövbə” 34).

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Hər kim buğdanı bahalaşmaq niyyətilə 40 gün ehtikar edərsə, Allahla əlaqəsi kəsilər. Allah da onunla əlaqəsini kəsər”.

İmam Əli (ə) buyurur: “İnsanlara ehtikar edənin nemətindən fayda olmaz”.

Həzrət Əli (ə) başqa yerdə buyurur: “Bunun (ehtikar olan malın) bütün insanlar üçün ziyanı vardır”.

İmam Əli (ə) başqa yerdə buyurur: “İnsanlara ehtikar yolu ilə əziyyət vermək – cahil insanların sifətlərindəndir. Ehtikar – rəzillikdir”.

İmam Əli (ə) Malik Əştərə buyurur: “Bu (ehtikar) valilər üçün bir utancdır, ardır”.

İmam Kazım (ə) buyurur: “Peyğəmbər (s) buyurmuşdur: “Əgər bəndə oğru şəklində Allahın yanına gedərsə, mənim üçün ərzağı 40 gün ehtikar edən insandan daha yaxşıdır””.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Cəhənnəmə bir nəzər saldım və gördüm ki, bir dərə qaynamaqdadır. (Cəhənnəmin malikinə) dedim: “Ey Malik! Bu dərə kimin yeridir?”.

Dedi: “Üç dəstənin: ehtikar edənin, daima şərab içənin, zina dəllallarının””.

 

 

deyerler.org