Ən son

Əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkərin edilməsinin 3 qaydası

10 Oktyabr 2018 - 20:40

İslam dinində hər bir şeyin ədəbi olduğu kimi, əmr-be-məruf və nəhy-əz-münkərin də ədəb qaydaları vardır ki, onlarla tanış olaq:

1. Yaxşı olar ki, o kəs ki, mərufa əmr edər və nəhydən çəkindirər, mehriban ata və ana kimi olsun.

2. Edənin niyyəti gərək xalis olsun və ancaq Allah rizası üçün olsun. Əməlini hər cür pis niyyətdən pak etsin.

3. Özünü həmin şəxsdən pak və üstün hesab etməsin.

deyerler.org