Ən son

Peyğəmbəri (s) görmədən, ona iman gətirənin fəziləti

15 May 2018 - 11:35

Allahın Peyğəmbəri (s) buyurub: «Məni görən şəxsin iman gətirməsi təəccüblü deyil. Əksinə, yazılı vərəqləri görüb əvvəlindən axırına kimi ona iman gətirənlərin iman gətirmələri təəccüblüdür».

Allahın Peyğəmbəri (s) yenə buyurub: «Qardaşlarımı nə vaxt görəcəyəm?».

Soruşdular: «Məgər biz sizin qardaşlarınız deyilik?».

Buyurdu: «Siz mənim səhabələrimsiniz. Mənim qardaşlarım – mənə görmədən iman gətirən kəslərdir. Onları görmək şövqündəyəm».