Ən son

Türkiyə şiələrinin Kövsər nəşriyyatı "əl-Mizan" təfsirini tərcümə və nəşr edib

14 May 2018 - 14:53

Türk dilində 28-dək tərcümə mövcuddur. Şiələrin isə bu dildə təkcə bir tərcüməsi vardır: "Əbdülbaqir Gülpinarlı"nın tərcüməsi ki, bu tərcümə də çox qədimidir.

Türkiyənin "Kövsər nəşriyyatı"nın məsulu Mehdi Birdal İQNA ilə müsahibəsində dedi: Bu nəşriyyat Türkiyə şiələrinin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə İstambul şəhərində təsis edildi. Bildiyiniz kimi 80 milyonluq Türkiyə cəmiyyətinin təkcə 3 milyona qədəri şiədir.

O əlavə etdi: Kövsər nəşiryyatının təsisindən öncə Türkiyə şiələri üçün çox az sayda kitab əlçatımlı idi. Buna görə də 1992-ci ildə şiələrin bir qrup ictimai fəalları kitabların tərcümə, çapı və nəşri üçün bu nəşriyyatı təsis etmək qərarına gəldi.

Birdal dedi: Kövsər təsis edildiyi gündən indiyədək müxtəlif mövularda, o cümlədən təfsir və əxlaq sahəsində bir çox kitabları təlif, tərcümə və nəşr etmişdir. Tərcümə və nəşr edilən kitablardan biri də Əllamə Təbatəbainin "əl-Mizan" təfsiridir.

O vurğuladı: Biz "əl-Mizan"ın tərcümə nüsxəsini bir çox universitetlərə göndərdik və hazırda bu təfsir bir çox kitabxanalarda mövcuddur. Bir çox ustad və tələbələr bizə ismarıc yollayıblar ki, bu təfsirdən çox faydalanırlar.

Qurani-Kərimin İstambul türkcəsinə tərcümələrindən danışan məsul dedi: Türk dilində 28-dək tərcümə mövcuddur. Şiələrin isə bu dildə təkcə bir tərcüməsi vardır: "Əbdülbaqir Gülpinarlı"nın tərcüməsi ki, bu tərcümə də çox qədimidir. Buna görə də Türkiyənin şiə alimlərindən biri olan Mürtəza Türabi Qurani-Kərimi tərcümə etdi və bu tərcümə 2009-cu ildə çap və nəşr edilərək şiələrin istifadəsinə verildi.

Mehdi Birdal bu nəşriyyatın tərcümə və çap etdiyi kitablardan danışaraq vuğuladı ki, Kövsər nəşriyyatının çap və nəşr etdiyi kitablar arasında Quran, Nəhcül-Bəlağə, Səhifətul-Səccadiyyə", "Ə`lamul-Huda" (14 cild), Şəhid Mütəhhəri və Ayətullah Qiraətinin kitabları kimi mühüm əsərlər də vardır.

 

 

iqna.ir