Ən son

İmamət məqamının üstünlük və zəruriliyi haqda

14 Aprel 2018 - 21:55

İmam Muhəmməd Baqir(ə) buyurur: “Allahın təyin etdiyi bir İmamı tanımadan, özünü yoraraq Allaha ibadət edən şəxsin bu cəhdi qəbul edilməz! O, azmışdır, sapmışdır. Allah onun əməllərini bəyənməz! O, çobanından və sürüsündən ayrılıb azan bir qoyuna bənzər. Gününü ora-bura qaçıb durmaqla, gedib gəlməklə keçirər. Axşam olduqda, çobanına aid olmayan bir sürü görər. O, sürüyə yönələr, onunla aldanar. Gecəsini bu sürünün tövləsində keçirər. Çoban sürüsünü otarmaq istədikdə, çobanı və sürünü tanımaz. Çobanını və sürüsünü tapmaq məqsədiylə çaşqın bir şəkildə ətrafı dolaşarkən başında çobanı olan bir dəstə qoyunlar görər. Ona yönələr və onlarla aldanar. Çoban ona səslənir: “Öz çobanına və sürünə qatıl. Çünki sən azıb itmisən. Çobanından və süründən ayrılmış bir çaşqınsan.” Adı çəkilən qoyun, eyni şəkildə çaşqın və tənha olaraq qaçıb durar. Onu otarmağa aparacaq və ya yönəldəcək bir çobanı olmadan gedib-gələr. O belə gəzib durarkən canavar bu şəkildə azmasını qənimət bilib onu yeyər. Bax beləcə, Allaha and içirəm ki, ey Muhəmməd! Bu ümmətdən, izzət və cəlal sahibi olan Allah tərəfindən təyin edilən aşikar və adil bir İmamı olmayan kimsə sapıqdır, yolunu itirmişdir. Əgər bu hal üzərində ölərsə bir növ küfr və münafiqlik halı üzərə ölmüş olar. Bil ki ey Muhəmməd! Zalım imamlar və onlara tabe olanlar Allahın dinindən təcrid olanlardır. Özləri azdıqları kimi başqalarını da azdırmışdırlar. “Rəbbini inkar edənlərin (dünyadakı yaxşı) əməlləri fırtınalı bir gündə küləyin sovurub apardığı gülə bənzəyir. Onlar (dünyada) etdikləri əməllərdən heç bir fayda (savab) əldə edə bilməzlər. Budur (haqq yoldan) azıb uzaqlaşmaq! (Doğru yoldan uzaq düşməyin aqibəti belədir. Bir də haqq yola qayıtmaq çətindir!)”.

Usuli-Kafi” c.1 s.692. IMAN.GE