Ən son

Haqq-ədaləti tapdalayanlara qorxunc bir xəbər

13 Aprel 2018 - 23:45

Allahın Peyğəmbəri (s): «Qiyamət günü bəndə öz yaxşı əməllərinə görə şad halda məhşər ayağına çəkilər. Bir kişi gələr və deyər: «Ey Rəbbim! Bu bəndə mənə zülm etmişdir.» Bu zaman həmin bəndənin savabından götürülər və ədalət tələb edən kişinin savablarına əlavə edilər. Bu minvalla, zülm etdiyi insanlar bir-bir gəlib öz haqlarını tələb edərlər. Axırda, bəndəyə bir savab və xeyir əməl də qalmaz. Bundan sonra kim gəlib öz haqqını tələb etsə, onun günahlarından götürülüb həmin bəndənin günahlarına artırılar. Beləliklə, bəndə cəhənnəm oduna daxil olanadək insanların haqqı ondan götürülər.».

 

əl-Bidayətu-vən-Nəhəyətu, c.2, səh. 55