Ən son

Hz.Peyğəmbərin (s) ən yaxşı xüsusiyyətli qadınlar barədə buyurduğu kəlam

05 Aprel 2018 - 09:00

Peyğəmbər (s) buyurur: Qadınların ən yaxşısı o xanımdır ki, bu xasiyyətlər onda olmuş olsun:
1-Övlad sahibi olmağa hazırlıqlı olan xanım. 
2-Rəftar və danışıqda mehriban olan xanım. 
3-Həyalı və iffətli olan xanım. 
4-Qohumları yanında başı uca və həyat yoldaşı qarşısında təvazökar olan xanım. 
5-Özünün gözəlliklərini yalnız əri üçün göstərən xanım. 
6-Başqalarının yanında özünün iffət, namus və vüqarlılığını qoruyan xanım. 
7-Həyat yoldaşının sözünə qulaq asıb, itaət edən xanım. 
8-Kişilərdə olan hazırcavablıq etməyən xanım".
Üsuli-Kafi, c.5, səh.324
.