Ən son

Allah axtarışı

22 Sentyabr 2009 - 10:39

Allah axtarışı.

 

Nə üçün dünyanı yaradan haqqında fikirləşir və axtarış aparırıq?

 

Biz insanların hamısının qəlbində (elmə məhəbbət) və varlıq aləmini tanımaq istəyi vardır

 

Bütün insanlar bilmək istəyirlər ki, öz kəhkaşanları ilə birgə ucsuz-bucaqsız asiman, öz gözəllikləri ilə geniş yer kürəsi, cürbəcür məxluqlar, gözəl quşlar, müxtəlif balıqlar, dənizlər, dağlar, güllər, çiçəklər, göyə ucalmış müxtəlif ağaclar və s. özü-özünə yaranmışdır, yoxsa bu rəsmlər mahir bir rəssamın əli ilə hazırlanmışdır?

 

Bundan əlavə, insanlar ücün hər şeydən əvvəl aşağıdakı üç sual irəli çıxır:

 

Haradan gəlmişik? Haradayıq? Hara gedəcəyik?

 

Əgər biz bu üç suala cavab verə bilsək, görün, nə qədər xoşbəxt olarıq? Yəni, biz bu sualların cavabını tapmaqla həyatımızın haradan başlayıb, haraya gedəcəyini biləcəyik.

 

Hal-hazırda bizim vəzifəmiz nədir?

 

Bizim axtarıcı ruhumuz  bizÉ™ belÉ™ deyir:

 

Bu sualların cavabını bilmək ücün gərək səbr edək.(Bir qədər gözləyək).

 

BÉ™zÉ™n baÅŸ verÉ™n avtomabil qÉ™zasında görürsÉ™n ki, bir nÉ™fÉ™r yaralanaraq huÅŸunu itirir. Onu müalicÉ™ etmÉ™k ücün xÉ™stÉ™xanaya aparırlar. Halı bir az  özünÉ™ gÉ™ldikdÉ™ É™trafındakılardan soruÅŸduÄŸu ilk sual bu olur: «Bura haradır? NÉ™ üçün mÉ™ni bura gÉ™tirmisiniz? NÉ™ vaxt buradan çıxacaÄŸam?» Bunlardan mÉ™lum olur ki, insan bu cür sualların qarşısında sakit qala bilmÉ™z.

 

Deməli, bizi Allahı axtarıb, onu tanımağa vadar edən ilk şey öz axtarıcı ruhumuzdur.

 

2.Şükr etmə duyğusu

 

TÉ™sÉ™vvür edin ki, sizi gözÉ™l bir qonaqlığa dÉ™vÉ™t ediblÉ™r. MÉ™clisdÉ™ qonaqlar  üçün hÉ™r ey hazırlanmışdır. Siz bu qonaqlığa öz böyük

 

qardaşınızın vasitəçiliyi ilÉ™  getdiyinizÉ™ görÉ™, sözsüz  ki, ev sahibini yaxşı tanımırsınız vÉ™ bu ürÉ™kaçan qonaqlığa daxil olduqda sizin ilk fikriniz ev sahibini tanıyıb, ona təşəkkür etmÉ™kdir.

 

Biz (insanlar) dÉ™ yaranışın geniÅŸ süfrÉ™sinÉ™ baxıb müxtÉ™lif  nemÉ™tlÉ™ri öz ixtiyarımızda gördükdÉ™ özümüzdÉ™n asılı olmayaraq bu qÉ™dÉ™r nemÉ™ti bizÉ™ verÉ™n  varlığı tanımaq istÉ™yirik.

 

BilmÉ™k istÉ™yirik ki, görÉ™n gözlÉ™ri, eÅŸidÉ™n qulaqları, lazımı qÉ™dÉ™r  aÄŸlı vÉ™ düşüncÉ™ni kim vermiÅŸ, pak  nemÉ™tlÉ™ri  bu geniÅŸ süfrÉ™yÉ™ kim düzmüşdür? Kim onları xÉ™lq etmiÅŸdir?

 

Düzdür, Onun bizim  təşəkkürümüzÉ™ heç bir ehtiyacı yoxdur. Lakin təşəkkür etmÉ™yincÉ™ özümüzdÉ™ narahatçılıq vÉ™ çatışmamazlıq hiss edirik.Bunun özü insanların Allahı axtarıb, onu tanımağı üçün bir sÉ™bÉ™bdir.

 

3. Ä°sanların Allahı tanıma ilÉ™ baÄŸlı olan xeyir  vÉ™ ziyanları.

 

TÉ™sÉ™vvür edin ki, bir sÉ™fÉ™rdÉ™rsiniz. SÉ™fÉ™r zamanı dörd yol ayrıcına çatırsınız. Hamı deyir ki, bu dörd yol ayrıcında  dayanmayın orada böyük tÉ™