Ən son

Nə edək ki, bizi həm Allah və həmdə insanlar sevsin?

01 Avqust 2017 - 22:00

Imam Əlidən (ə) nəql olunur ki, o həzrət buyurur: Bir gün bir kişi Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəlib və o cənaba üz tutaraq dedi: Ey Allah rəsulu! Mənə elə bir əməl öyrət ki, onun vasitəsi ilə Allah məni sevsin, insanların sevgisini qazanmış olum, sərvətim artsın, cismim sağlam qalsın,ömrüm uzansın və qiyamət günü səninlə məşhur olum.

Həzrət peyğəmbər (s) buyurdu: 6 xüsusiyyət var ki, (onlara əməl etsən dediklərinə nail olarsan) onların əmələ gəlməsi digər 6 xüsusiyyətdən asılıdır.

1- Əgər istəsən Allah səni sevsin gərək ondan çəkinəsən və təqva xüsusiyyətinə sahib olasan.

2- Əgər camaatın sevgisini qazanmaq istəsən, gərək onlara ehsan edəsən və əllərində olan sərvətə göz dikməyəsən.

3- Əgər istəsən Allah sənin sərvətini artırsın, öz malının zəkatını (xums) ödəməlisən.

4- Əgər cisminin sağlam olmasını istəsən, Allah yolunda sədəqə verməlisən.

5- Ömrünün uzanmasını istəyirsənsə, qohumlarla əlaqəni kəsmə.

6- Əgər qiyamət günü mənimlə birgə məhşur olmağını istəsən, Allah dərgahında səcdələrini uzat.

 

Kərbəlayi Elçin Əliyev - İman.ge