Ən son

Gəlir Ramazan ayı - ŞEİR

26 May 2017 - 11:24

Sən ey, bütün ayların əzəmətlisi

Yenidən ömrümə gəlirsən mənim.

Ayların gözəli, fəzilətlisi

Nurunu üstümə sərirsən mənim.

 

Səni gözlədiyim il oldu, keçdi

Sən getdin, yerində boşluq yarandı.

Nə sənin oxşarın bir zaman oldu

Nə sənə bənzəyən tarix yarandı.

 

Sən aylar içində ətirli bir gül

Sən bütün tarixə nur saçan aysan.

Sənin gəlişinlə sevinir könül

Nə yaxşı gəlirsən, nə yaxşı varsan!

 

Sənin hər gəlişin bir bayram olur

Solğun könüllərə nur gətirirsən.

Sən hər il gələndə ömür bağında

Əbədi ətirli gül bitirirsən.

 

Sənin hər gəlişin bahar gətirir

Ömürdə çiçəklər açılır o gün.

Şaxtalı bir qışın izin itirir

Ətrafa xoş qoxu saçılır o gün.

 

Sənin hər gəlişin vallah, nemətdir

Hər il bax beləcə gəlirsən bizə.

Biz layiq deyilik, bir inayətdir

Rəbbimiz lütf edir, bəxş edir bizə.

 

Sənin hər gəlişin Rəbbimin lütfü

Sənin hər gəlişin sonsuz nemətdir.

Hər gələn mübarək Ramazan ayı

Dünyada verilən bir əmanətdir.

 

Sənin hər gəlişin nur gəlişidir

Gəlir, ömrümüzü nura qərq edir.

Gələndə bir rəhmət qapısı açır

Gedəndə bizləri günahsız edir.

 

Gələndə gətirir bütün neməti

Gedəndə aparır cəmi günahı.

Gəlir xilas etsin bəşəriyyəti

Dağ boyda olsa da, silir günahı.

 

Gəlir bir qurtuluş qapısı açsın

Rəbbə yaxın etsın bəndələrini.

Gəlir ki, günəş tək aləmdə saçsın

Bükülmüş dizlərin tutsun əlini.

 

Gəlir ki, gözlərin yaşını silsin

Şəfasın gətirir hər məriz qəlbə.

Qaranlıq günləri, zülmət gecəni

Çevirir şəfəqli yeni bir sübhə.

 

Ömür xəttimizi dəyişdirir o

Əyriyə gedəni düzə çevirir.

Hər il yenidən gəlişi ilə

Həyatı çiçəkli düzə çevirir.

 

Hər il gəlişinə qurban olduğum

Gəlir ömrümüzə yenidən bu il.

Gəlsin, əziz ayım, Mübarək ayım

İlk dəfə gələcək bu il elə bil.

 

Həyəcan, həyəscan, sevinc anları

Yayılır hər yerə bu qəlbimizdən

Səni gozləyirik Ramazan ayı

Bütün çirkabları sil ömrümüzdən

 

Gəl ey əziz ay, ey mübarək ay

Bir ildir yolunu gözləyirik biz

Sənə qurban olaq, biz fəda olaq

Səni həqiqətən istəyirik biz !

 

Sən də bizi istə, bizə yoldaş ol

Aqibət yükümüz bir az çox olsun

Qəlblər titrəyən də bizə qardaş ol

Qorxumuz əbədi itib, yox olsun

 

Siratdan keçəndə bizə dayaq ol

Qoy nə yıxılaq biz, nə də büdrəyək

Möminin əbədi evi sayılan

Behişt qapısına biz irəliləyək!

 

deyerler.org