Ən son

Qadın və kişi fərqliliyinin əhəmiyyəti

15 Aprel 2017 - 09:05

Çox maraqlıdır ki, qadın və kişi “vahid nəfsdən” yaranmalarına baxmayaraq, biri digərindən üstün olmasa da, aralarında kifayət qədər fərqlər mövcuddur. Allah-taala Quranda buyurur: “Sizi bir candan (vahid nəfsdən) yaradan rəbbinizdən qorxun!"

Qadınlar və kişilər müştərək həyatlarından həzz almaq və biri digərinin yanında olmaqdan xoşlanması üçün bir-birlərinin xüsusiyyətlərini və psixologiyalarını bilməlidirlər. Müştərək həyatda zəruri olan budur ki, qarşı tərəfin xüsusiyyətlərini öyrənib biri-birini tamamlayaraq kamala doğru birlikdə addımlayalar.
Nəinki qadın və kişi arasındakı, bəlkə, bütün insanlar arasındakı fərqlilik təbii və insan təkamülündən qaynaqlanan bir mövzudur. Hətta Quran bu barədə buyurur:

“De: «Hər bir kəs öz təbiəti və nəfsi quruluşu əsasında davranır. Lakin sizin Rəbbiniz daha doğru yolda olanın halını daha yaxşı bilir.” (İsra/84)

Hələ lap qədim zamanlardan kişilərin öhdəsinə düşən iş ailəsini mənzil, yemək, içmək, geyim və s. təminatlarını ödəmək olub. Qadınların öhdəsinə düşən ən mühüm iş isə evdarlıq və övlad tərbiyəsi olmuşdur. Elə məhz bu baxımdan onların fərqli təbiətlərə malik olmmaları və müxtəliflikləri də təbiidir.

Qadın və kişi fərqliliklərinin cəlbedici sirləri

– Kişilər, xüsusilə də yorğun və problemləri olan zaman tənhalıq və səssizliyi çox sevirlər. Qadınlar isə, əksinə, danışmaq və müzakirə etməyi. Buna görə də kişi, gərək, yoldaşının psixologiyasına uyğun olaraq danışmaq, qadın da ərinin psixologiyasına uyğun olaraq susmaq məharətinə yiyələnsin.

– Danışmaq və danışıq dedikdə kişilər məlumat əldə etməyi nəzərdə tutur (yəni çox vaxt dinləməyi üstün tuturlar). Qadınlar isə bu danışıqları ləzzət və özlərinin psixoloji baxımdan boşalma və yüngülləşməsi kimi hesab edirlər. Buna görə də, gün ərzində kişilərin öz xanımları ilə heç olmasa, 20 dəqiqə söhbət etmələri tövsiyə olunur. Münasib məkan və zaman çərçivəsində.

– Kişilər, adətən, məsələlərə ümumi, qadınlar isə cüziyyata vararaq yanaşırlar. Qadınlar həyatda baş verən bütün hadisələrə və rəftar qaydalarının cüziyyatına kimi diqqət edərək yadlarında saxlayırlar. Elə buna görə də kişilər corab, açar və s. itirməkdə mahirdilər. Qadınlar isə onu rahatlıqla tapıb ərinə verə bilir.

– Başqalarının fikirlərini öyrənmək qadınlar üçün çox əhəmiyyətlidir, lakin kişilərdə belə deyil.

– Kişilər qadınların qəlbini qadının özü kimi zərif “səni sevirəm” kəlməsi ilə fəth edə bilər. Lakin qadın isə kişinin xarakterinə uyğun olaraq “sənin yanında aram və qorxusuz oluram, səninlə qürur duyuram” kimi sözlərdən istifadə etməlidir.

– Eşq kişilərdə göz , qadınlarda isə qulaq vasitəsi ilə qəlbə daxil olur. Kişilər üçün ən çox gördükləri əhəmiyyətlidir, qadınlar üçün isə eşitdikləri.

– Xanımlar müştərək həyatın ilk günlərində çox fədakar olurlar. Ancaq tədricən eqoizmə meyillənirlər. Lakin kişilər isə ilk vaxtlarda emosianal, ahıl yaşlarında yola getməyən, qocaldıqda isə emosianal və vəfadar olurlar. Ona görə də orta və daha çox yaşı olan qadınlar ərlərinin onlardan küsməsindən şikayət edirlər. Ahıl və yaşlı kişilərin hər bəhanə ilə küsmələri isə onların daha çox diqqət mərkəzində olmasına meyilli olmalarıdır.

– Adətən, kişilər cinsi, qadınlar isə emosianal rəftarlara üstünlük verirlər. Ona görə də hər iki tərəfdə qarşı tərəfin ehtiyacını ödəmə məharəti olmalıdır. Xüsusən də kişilər qadınların emosiyalarına münasib cavab verməli, onların psixoloji tələbatını ödəməlidirlər.

– Qadınlar, adətən, danışıq zamanı çox sual verirlər. Çünki sual vermək onlar üçün danışığın uzanması üsullarından biridir. Ancaq kişilərin sual verməsi yalnız məlumat artırmaq xarakteri daşıyır.

– Kişilər çox az şəxsi suallar verirlər. Çünki onlar düşünürlər ki, yoldaşım mənə lazım olan hər şeyi deyəcək. Lakin qadınlar fikirləşirlər ki, əgər yoldaşıma sual verməsəm, o elə biləcək ki, mən onun fərqində deyiləm. Həmçinin kişilər çox sual verməni sual verənin yersiz araşdırmaçılığından qaynaqlandığını fikirlərşirlər. Lakin qadınlara görə isə bu xüsusiyyət cütlüklər arasındakı möhkəm və səmimi əlaqə göstəricisidir.

– Kişilər qadınlarına qulaq asarkən qadının dediyi problemləri həll etmək üçün tez ümumi bir yol axtarırlar. Lakin qadınlar isə xırdalığa gedərək hər bir məsələyə tam aydınlıq gəlməsini istəyirlər. Adətən, qadınlar öz problemlərini başqa qadınlarla müzakirə edirlər. Bir-birinin təcrübələrindən istifadə edirlər. Qeyd edək ki, belə müzakirələrdə qarşı tərəf agah olmadığından bəzən yanlış məsləhətlər də verir ki, bu da qadının həyatına ciddi zərbə vurur.

- Kişilər öz peşələrinə aid olan işləri həmişə önəmli hesab edirlər. Kişilər problemləri həmişə özləri həll etməyi xoşlayırlar və çox nadir hallarda kimlərdənsə kömək almağa çalışırlar. Çünki başqalarına özlərinin də problemləri həll etməyə potensialları olduğunu göstərmək istəyirlər. Ona görə də onların işinə kimsə müdaxilə etdikdə xoşlamırlar. Lakin qadınlar əksinə olaraq, həyata özlərinin hissiyyat və emosiyaları ilə baxırlar. Onlar üçün eşq və emosiyalarının aşkar edilməsi ilk növbədədir. Onlar kiminləsə məşvərət etməkdən çəkinmirlər. Qadınlar kişilərin onların dediklərinə, söhbətlərinə qulaq asmalarını çox sevirlər.

– Adətən, kişilər onlara çox irad tutulmasını sevmirlər. Hətta səhv etmiş olsalar da, bunu onlara dolayı yolla çatdırmaq lazımdır. Çünki belə olmasa, kişi öz şəxsiyyətini qüdrət və bacarığını sınmış hesab edir.

– Kişilər problemlərin onlara üz çevirdikləri vaxt özlərini bu problemlərlə yükləyib, onlar barəsində təfəkkür etməyi və çıxış yolunu özləri tərəfindən tapılmasını istəyirlər. Lakin əksinə olaraq, qadınlar problemləri barədə danışmağa üstünlük verirlər. Və başqalarından məsələnin həll olunmasında kömək istəyirlər. Buna görədir ki, problemlər yarananda kişilər çox vaxt sakit duraraq fikrə dalır, qadınlar isə danışaraq səs-küy salırlar və kişilərin sükut etməsindən də əsəbləşirlər.

– Kişilər problemlərlə üzləşib fikrə daldıqlarında xanımlar elə təsəvvür edirlər ki, ərləri onlardan uzaqlaşmaq istəyir və ona qarşı etinasızdır. Əksinə olaraq, xanımlar isə problemlərini danışdıqda kişilər də elə təsəvvür edirlər ki, xanımları onları günahkar çıxarmaq istəyir.

- Kişilərdə eşq və hisslərin nümayiş etdirilməsi fasiləlidir. Bəzən həddən artıq səmimi və mehriban olurlar, bəzən də bunda süstlük göstərirlər. Bunun da səbəbi budur ki;
1. Kişilər üçün iş və ictimai statusu ilk növbədədir
2. Kişilər eşqdən sirab olduqdan sonra öz məşuqlarından az da olsa, fasilə saxlamağa meyillidirlər.Çünki onlar elə təsəvvür edirlər ki, belə olmazsa, onların fərdi azadlığı onlardan alınmış olacaq.

Lakin qadınlardakı eşq davamlı olduğundan onlar kişilərin bu halından qorxuya düşür, xanımına qarşı soyudğunu və ya həyatında başqa birisinin olduğunu güman edirlər. Lakin bilmirlər ki, bir az zaman keçdikdən sonra kişilərdəki vəziyyət yenə də əvvəlki kimi olacaq.

– Qadınlardakı hormonal mübadilənin fərqli olması nəticəsində çox vaxt mənfi hisslərə qapılırlar. Lakin kişilər sterss halında özlərinə qapılırlar.

-Qadınlar himayə olunmağı kişilər isə himayə etməyi istəyirlər. Adətən qadınlar menstruasiya dönəminin başlanmasından öncə stressli, tez inciyən və həssas olurlar ki, bu vaxt kişilərin diqqət və qayğısına daha çox ehtiyac duyurlar.

Bəhruz Camal