Ən son

İmam Əlinin (ə) müdriklik xəzinəsindən 10 inci

09 Aprel 2017 - 22:57

İmam Əlinin (ə) elm xəzinəsindən on gövhərdən bəhrələnək.

İmam (ə) buyurur:

1. “Allahın ən yaxşı bəxşişi – ağıldır”.

2. “Doğruluq və sədaqət – dilin əmanətdarlığıdır”.

3. “Günah, duanın yerinə yetməməsinə səbəb olar”.

4. “Gözəl təbiətli insan heç kəsdən qorxmaz”.

5. “Susmaq, insanın vüqar və heybətinə səbəb olar”.

6. “Həsəd aparan davamlı olaraq qəmgin olar”.

7. “Həyat – gah acı, gah da şirindir”.

8. “Allaha bəndəlik və ubudiyyətin meyarı – niyyətin xalisliyidir”.

9. “Bilik – səbrin əsasıdır”.

10. “Qəm və qüssə insanın ruh və canının xəstəliyidir”.                                                                

deyerler.org