Ən son

Ailə münaqişələri yersiz sözlərdən qaynaqlanır

05 Dekabr 2016 - 21:45

Ev mühitində qadınla kişinin bir-birinə qarşı rəftarı gərək dostluq və səmimiyyət üzərində qurulsun. Bir-birinə ehtiram göstərib, bir-birinin ehtiyaclarını ödəsinlər.

Kişi bilməlidir ki, qadın zərif bir məxluqdur, onun sevgiyə və diqqətə ehtiyacı vardır. Qadın da bilməlidir ki, kişi xilqət cəhətdən ondan daha güclüdür və qadından daha böyük məsuliyyətlərə malikdir.

Kişilər qadınların qəyyumudur. Hər iki cütlərin vəzifəsi budur ki, bir-biri ilə eşqlə, məhəbbətlə dolu sözlərlə rabitə qursunlar. O zaman ki, hər ikisinin sözləri məhəbbətlə dolu olar, belə bir ailənin isti ocağı mələkləri özünə cəlb edər.

Dinimiz danışan zaman faydalı sözlərdən istifadə etməyi və yersiz sözlərdən çəkinməyi həmişə tövsiyə edir. Bu məsələ ailə üzvlərinə də aid edilir.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Müsəlman kişinin yaxşılığı ondandır ki, onun üçün faydası olmayan sözləri tərk edər”.

Əmirəl-möminin (ə) bir kişinin yanından keçirmiş ki, çox danışırmış. Həzrət Əli (ə) ona buyurur: “Ey kişi! Əməl dəftərini əməl hafizlərinin əlində boş sözlərlə doldurursan ki, o dəftər Haqqa təqdim olunur. Faydalı işlərdən danış və faydasız olmayanlardan çəkin”.

Əbuzər deyir: “Dünyanı iki kəlmədə qərar ver: hər bir sahədə halal istəmək sözü ilə və axirəti istəmək sözü ilə. Üçüncü söz ziyanlı və mənfəətsizdir. Ona daxil olma”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Bütün Adəm övladının sözləri onun ziyanınadır, nəinki xeyirinə. Məgər əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkərdən və Allahın zikrindən başqa.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “O kəsin ki, sözü və kəlamı çox olar, xata və səhvləri çoxalar. O kəsin ki, xatası çox olar, həyası azalar. O kəsin ki, həyası azalar, təqvası azalar. O kəsin ki, təqvası azalar, qəlbi ölər. O kəsin ki, qəlbi ölər, cəhənnəm atəşinə daxil olar”.

Gərək ərlə arvad da onlara fayda verən sözlərlə rabitə qursunlar və onları Allahdan uzaqlaşdıran əməllərdən və sözlərdən çəkinsinlər.

Evlərini haqq sözlərinin işləndiyi məkana çevirsinlər və evin söz-söhbətini bayıra çıxartmasınlar.

Qadın gərək evinin xanımı olsun və ev xərclərində israf etməsin.

Hər bir ailə övlad tərbiyəsi edən bir məktəbdir. Bu məktəbdə böyüyən uşaqlar o zaman düzgün tərbiyə alır ki, ata və analarının bir-birinə olan rəftarı Allah bəyənən olur. Bir insanın hidayəti, hətta əgər övladı belə olsa, bütün insanlığın hidayətinə bərabərdir. Ona görə də ata və ananın övlad tərbiyəsindəki məsuliyyətləri böyükdür. Bu məsuliyyəti dərk edən hər iki tərəf də gərək ailənin xoşbəxt olması üçün səy göstərsin və onu çirkinliklərdən, napaklıqlardan qorusun.

 

deyerler.org