Ən son

Həyatın müşküllərini çözən 25 hədis!

11 Noyabr 2016 - 14:25

25 həyat müəmmasının cavabı

İmam Cəfər Sadiq ) buyurur:

1- C
ənnəti qazanmağın yolunu axtardım, onu səxavətli olmaqda tapdım.

2- Sa
ğlamlıq və salamatlığın yolunu axtardım, onu guşənişin olmaqda tapdım.

3-
Əməl tərəzisində yaxşı əməllərimin ağır olmasının yolunu axtardım, onu la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah” zikrində tapdım.

4- C
ənnətə sürətlə və tez girməyin yolunu axtardım, onu bütün işləri Allaha xatir etməkdə tapdım.

5-
Ölümü sevməyin yolunu axtardım, onu mal-dövlətdən Allahın razılığını qazanmağa xatir ehtiyaclı olanlara bəxşiş etməkdə tapdım.

6-
İbadətin şirinliyinin yolunu axtardım, onu günah etməməkdə tapdım.

7- Q
əlbin incəliyinin yolunu axtardım, onu aclıq və susuzluqda (oruc tutmaq, ya az yeməkdə) tapdım.

8- Q
əlbin nurlu olmasının yolunu axtardım, onu düşünmək və ağlamaqda tapdım.

9- Sirat k
örpüsünü asan keçməyin yolunu axtardım, onu sədəqə verməkdə tapdım.

10-
Üzümün nurlu olmasının yolunu axtardım, onu gecə namazı qılmaqda tapdım.

11- Cahad v
ə çalışmağın üstününü axtardım, onu ailəm üçün ruzi qazanmaqda tapdım.

12- Allah
ın məni sevməsinin yolunu axtardım, onu günahkarlarla düşmən olmaqda tapdım.

13- B
öyüklük və başçılığın yolunu axtardım, onu insanların xeyirini istəməkdə və onları nəsihət etməkdə tapdım.

14- Q
əlbimin rahatlığının yolunu axtardım, onu az sərvətə malik olmaqda tapdım.

15-
İşlərin ən üstününün yolunu axtardım, onu səbr etməkdə tapdım.

16-
Şərafətli və hörmətli olmağın yolunu axtardım, onu elm öyrənməkdə tapdım.

17- H
əqiqi ibadəti axtardım, onu pərhizkarlıqda və şübhəli şeylərdən uzaq olmaqda tapdım.

18- Rahatl
ıq və asayişin yolunu axtardım, onu dünyaya bağlı olmamaqda tapdım.

19- Ucal
ıq və alicənablığın yolunu axtardım, onu təvazökar olmaqda tapdım.

20-
Əziz və hörmətli olmağın yolunu axtardım, onu doğruçuluqda və düzgünlükdə tapdım.

21- Sad
əlik və yumşaqlığın yolunu axtardım, onu oruc tutmaqda tapdım.

22- Ehtiyacs
ızlığın yolunu axtardım, onu qənaətcil olmaqda tapdım.

23-
Özümə həmdəm və sirdaş axtardım, onu Quran oxumaqda tapdım.

24-
İnsanların dostu olmağın yolunu axtardım, onu gözəl əxlaqlı olmaqda tapdım.

25- Allah
ın razılığını axtardım, onu ata-anaya yaxşılıq etməkdə tapdım

 

sibtayn.com