Ən son

Nə olur?

17 Sentyabr 2016 - 23:44

Əhsən” insan olmasan, nəfsi pakdan olmasan

Şiə olsan nə olur, sünnü olsan nə olur?

Saleh əməl sahibi, amil Quran olmasan

Alim olsan nə olur, cahil olsan nə olur?

 

Sirati müstəqimə hidayətin olmazsa,

Mərifət nurundan qəlbin bir pay almazsa,

İnsanlığa xeyirxah bir faydan toxunmazsa?

Dindar olsan nə olur, dinsiz olsan nə olur?

 

Haqq-ədalət yandaşı, saf ölkə vətəndaşı,

Əhli-beyt aşiqi, peyğəmbər tərəfdaşı,

Sən ol bütün möminin dostu və həm qardaşı!

Ərəb olsan nə olur, əcəm olsan nə olur?

 

Namazın yox ay müsəlman, zəkatın yoxsa sənin

Savabın yox ibni insan, günahın çoxsa sənin

Bəd gümanlı, bəd zabanlı, bəd əxlaqlısansa?

Qadın olsan nə olur, kişi olsan nə olur?

 

Haram yeyib, haram deyib, haram etdikcə sən,

Əmali salihlərin suçla puç etdikcə sən,

Şeytana boyun əyib, nəfsinə yenildinsə sən

Varlı olsan nə olur, kasıb olsan nə olur?

 

Qarnın orucluykən, ruhun bollu xətakar,

Dilin zikirdəykən, əlin-qolun günahkar,

Aşkarda məsumkən, gizlindəcə haramxar,

Amir olsan nə olur, məmur olsan nə olur?

 

Minnət qarışmadan pak olsun səxavətin,

Xalis niyyətə koşsun müqəddəs əməllərin,

Gər riyaya, ücbə bulaşarsa ibadətin,

Abid olsan nə olur, asi olsan nə olur?

 

Haqq-hüquq tanımasan, hədd-hüdud qorumasan,

Bəndəyə həm rəhimli, həm adil davranmasan,

Kəsbin halal olmasa, ruzin mübah olmazsan?

Hacı olsan nə olur, Məşədi olsan nə olur?

 

Ramin İgidov