Ən son

“Həmişə malik olduğunuz nemətləri sayın, məhrum olduqlarınızı deyil” – mübarək dinimizin bizə tövsiyələrindən

08 Iyul 2016 - 16:35

Ən yaxşı iş niyyətin pak olmasıdır.

“O kəs ki, qardaşının qeybətini rədd edə bilər, ancaq səhlənkarlıq edər – günahı qeybət edən şəxsdən 70 dəfə çox olar.

Ən şirin insan o kəsdir ki, xəlq onun şərindən amanda qaldığı üçün ona ehtiram göstərər”.

“O kəs ki, bədbindir – hamıdan qorxar.

Ən pis insan o kəsdir ki, insanların eybinin ardınca olar və öz eybini görməz”.

“Azad o kəsdir ki, özünü şəhvət bəndindən azad edər”.

“O kəs ki, istiğfar edər, ancaq günahına davam edər – o kəs kimi olar ki, məsxərə edər”.

“Alimin bəlası rəhbərlik etmək istəməkdir”.

“Acgöz hər kəsdən yoxsul olar”.

Ən nadan insan o kəsdir ki, özünü ən aqil insan bilər”.

“O kəs ki, təkəbbür xəstəliyinə düçar olar, çirkinliklər onda aşkar olar.

“Həmişə malik olduğunuz nemətləri sayın, məhrum olduqlarınızı deyil.

“Nadanlıq ən ağrılı dərdlərdəndir”.

İnsanlardan çoxlu xahiş etmək – zillət mənbəyidir”.

“Sərvət elə bir kölgədir ki, gedicidir və yalançıdır. Ancaq təqva və nəsil-nəcabət qalıcı nurdur və heç bir mal ona bərabər ola bilməz”.

Əgər səadətə çatmağı arzu edirsinizsə, özünüz başqalarına ibrət olmazdan əvvəl, başqalarından ibrət və nəsihət alın.

Ən üstün əxlaqın ədəbi – yaxşılıqdır.

Ən xar insan o kəsdir ki, insanları təhqir edər”.

“Yaxşı səbir etmək – qələbənin başlanğıcıdır.

Ən qafil insan o kəsdir ki, dünyanın dəyişməyindən ibrət almaz”.

“O kəsin ki, imanı çoxdur əxlaqı gözəldir”.

İffət şəhvəti azaldar”.

“O zaman ki, kimsə sizi görməyə gələr, onu əziz tutun”.

“O zaman ki, pislik etmisən, yaxşılıqla onu məhv et”.

“Ağıl bəyənilən dostdur”. 

 

deyerler.org