Ən son

Bal ayı

30 Iyun 2016 - 12:07

Yenə də böyük bir şans, yenə də hər anı ömrümüzə bərabər bir fürsət. Şübhəsiz, şansımızı yoxlamağa dəyər. Həm də bu şansdan tərəddüdlə deyil, qətiyyətlə istifadə etməyə çalışmaq gərək. Ona görə ki, həyatımızı yalnız qətiyyətli addımlarla xilas edə bilərik- bulaşıqlıqlardan, rəzilliklərdən, heyvanilikdən - başqa çıxış yolu yox!

Yenə də Allah bizi - müsəlman ümmətini ziyafətə dəvət edib. Bu ziyafətdə daddıqlarımız ruhumuzun qidası, qəlbimizin safası. İndi ixtiyar sənin, ya insan oğlu insan kimi bu dəvəti qəbul edər, böyük ruh yüksəkliyi ilə Allahın qonağı olar, ya da... Ya da nə çox dünyada nankor insan!
Ha
şiyə: Bu sözlər heç kəsə tuşlanmayıb. Bu, mənim monoloqumdur, özümə müraciətimdir, sadəcə özümə dediklərimi sizinlə da paylaşıram, ona görə ki, bu şansdan ən yaxşı istifadə etməyimə yardımçı olasınız.
Kims
ə təzə bir şey alanda mübarək olsun!” deyirik. Yəni sağlıqla, salamatlıqla istifadə edəsən! Bir ömrü də sağ və salamat- fikri baxımdan, dünyagörüşü baxımdan, mənəvi baxımdan- başa vurmaq ən böyük zərurət. Çünki insan bütün şeylər”in ən şərəflisi. Bu bərəkət ayında ömrün mübarək olsun, insanoğlu!
Ramazan Quran
ın baharıdır. Yəni bu ayda Quran həyatımızda çiçəklənməlidir, ətri ömrümüzü bürüməlidir. Ömrümüz ayəbəayə, surəbəsurə laləzar olmalıdır.
Bahar h
əm də yenilik, gənclik, inqilab rəmzidir. Quranın baharında baxışımız yenilənməlidir, ruhumuz gəncləşməlidir, qəlbimizdə bir inqilab baş verməlidir. Pisliklərdən, yaxşılıqlara, rəzalətlərdən fəzilətlərə, zülmətdən nura doğru bir inqilab. Bir özünə boylan, nə qədər yeni, nə qədər gənc, nə qədər inqilabçı olduğunu gör! Hələ çox iş görməlisən, deyilmi?
M
ələklər yerə enər bu ayda. Ətrafımızı, evimizi bürüyəcək onlar. Atı atın yanında bağlasan, həmrəng olmasalar da həmxasiyyət olarlar, deyiblər. Bəs sən, mələklərələ ünsiyyət qurmağa, həmxasiyyət olmağa hazırsanmı? Və ya sən mələklərə Allahın Mən bildiyimi siz bilmirsiniz” cümələsini anlada bilərsənmi? İstərsən məsələyə romantik yanaşaq, sonda mələklərlə əl-ələ verib uzaqlara və həm də lap uzqlara uçub getməyə hazırsanmı?
Yen
ə də Quranı başına qoyub Bikə ya Əllah deyə-deyə səslənəcəksən. Başına qoyduğun Quran baş tacın olacaqmı? Həyat tərzinə çevriləcəkmi? Ölçəcəksənmi özünü Quranla? Qəlbini, sözünü, davranışını? Yoxsa, adət halını alacaq hətta qədr gecələri də?!

 

Niyam Aqil