Ən son

Ölüm haqdandır (Şeir)

07 Dekabr 2015 - 11:34

Ölüm nədir səncə, həyatın sonu?

Əbədi həyata açılan qolu

Qutaran başlanğıc bu işin yolu,

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

 

Düşünmə yan keçər səndən bu ölüm,

Haqqın görüşünə aparan ölüm,

Tarixlər göstərib haqdır bu ölüm,

Dadacaqsan bir gün,sən də ölümü...

 

Allahın yolunda canından keçdi

Məsciddə şəhidlik şərbətin içdi

Ölümün qorxusu onunçün heçdi

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü..

 

Ölümü arzula sən layiqincə

Peyğəmbər arzular onu gizlincə

Eşqinə qovuşar bu, bilinincə

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

 

Dünyanın yoxluğun bilmək istəsən

Bərzəxin varlığın görmək istəsən

Əcəlin şərabın içmək istəsən

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

 

Əzrayıl (ə) qapını döyəndən bəri

Cisminin rəngini görəndən bəri

Sonuncu sərhədi biləndən bəri

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

 

Haqqına qovuşmaq istəsən əgər

Siratdan keçməyi istəsən əgər

Məadı anlamaq istəsən əgər

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

 

Məhşərə gələcək sorğunun işi,

Dünyanı gəzərək unutma işi;

Axirət həyatın əsildir işi,

Dadacaqsan bir gün, sən də ölümü...

 

Ölümü gətirən hamıya haqdır

Qəbulun edəsən şərəfli haqdır

Bu şeiri yazmağın özü də haqdır

Dadacağam bir gün, mən də ölümü...!

 

 

deyerler.org