Ən son

Məkruh oruclar

16 Iyun 2015 - 11:44

Sual 9: Məkruh (bəyənilməyən) oruclar hansılardır?

M
əkruh oruclar aşağıdakılardan ibarətdir:

1. A
şura gününün orucu;

2.
Ərəfə günün orucu (Dua oxumağa mane olsa);

3. Ev sahibinin izni olmadan qona
ğın müstəhəb oruc tutması;

4.
Övladın ata-ananın icazəsi olmadan müstəhəb orucu.

ixlas.az