Ən son

Rəcəbiyyun karvanına qoşulanlardan olaq

24 Aprel 2015 - 11:19

Təsəvvür edək bir nəfəri dar bir qəbrə qoyublar və bu insan bütün malik olduqlarının bada getdiyini görən zaman ümidsiz olar və xilas olmağı üçün başqa bir yol görməz. Artıq ömrünün sona çatdığını və ölümü dərk edər. Ümidsiz olduğu və qorxunun bütün varlığını əhatə etdiyi bu zamanda, anidən bir nur meydana gələr və onunla qəbirdə yoldaş olar.

Bu nur gözəl simalı, gülümsəyən, parlayan halda ona qəm və qüssənin sona çatdığını müjdə verər və ona deyər: “Qoxma və ümidsiz olma, mən bu qara qəbirdən baş qaldırana qədər səninlə yoldaşam. O, şəxs soruşar ki, sən kimsən ki, mən indiyə qədər bu qədər gözəl simalısını, bu qədər şirin dillisini, gözəl ətirlisini görməmişəm? Həmin nur deyər: “Mən Leylətul-rəğaibdə yerinə yetirdiyin namazam. Gəlmişəm ki, haqqımı əda edim, qorxunu səndən alım, sur çalınana qədər səninlə yoldaş olum. Qiyamət günü də sənin üçün kölgə olum”. Həqiqətən bu insanın əvvəlki halı ilə indiki halını heç müqayisə etmək olmaz.

Bu, elə bir nemətdir ki, təsvir ediləsi deyildir. Rəcəb ayında görülən ancaq bir əməlin savabı yəni, bu qədər böyükdür? Rəcəb ayı tövbə və bağışlanma ayıdır. Onun Leylətul-rəğaib kimi gecəsi vardır. Bu, elə bir gecədir ki, Allahın insana əta etdiklərinin həddi-hüdudu yoxdur. Allah bu ayda Özünün xüsusi bəndələrini əfvinə şamil edər.

Bu ayın ilk cümə axşamı fəzilətli bir gecədir və bu gecədə əhya saxlamaq bəyənilən əməllərdəndir. Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq ki, mələklər bu gecəni belə adlandırıblar. Rəğaib, yəni həddi-hesabı olmayan bağışlanma və bəxşişdir. Həzrət (s) başqa yerdə buyurur: “Rəcəb ayının ilk cümə gecəsindən qafil olmayın. Çünki elə gecədir ki, mələklər onu Leylətul-rəğaib adlandırırlar.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Rəcəb ayı mənim ümmətimin istiğfar ayıdır. Rəcəb - İlahi rəhmətin hədsiz nazil olduğu aydır. Elə ona görədir ki, bu ayı Rəcəbul-əsəb adlandırırlar(yəni, İlahi rəhmətin nazil olduğu)”.

Rəcəb ayını bizlərə bütün İmamlar (ə) və övliyalar tövsiyə edir. Ramazan ayı - Peyğəmbər (s) ümmətinin ayıdır. Şəban isə Peyğəmbərin (s) ayıdır. Ancaq Rəcəb Allahın ayıdır. Elə ona görədir ki, bu ayda yerinə yetirilən ibadətlərin xüsusi ab-havası vardır, ixlasla olar.

Məhşər olan zaman yüksək bir səs Rəcəb əhlini çağırar. Deyər: “Əynə Rəcəbiyyun?”.O kəslər ki, Allahın bu ayını dərk ediblər və onu əziz tutublar, şad halda həmin səsə tərəf gedərlər. Bu ayda çoxlu istiğfar edək və biz də Rəcəbiyyun karvanına qoşulanlardan olaq.

 

 

deyerler.org