Ən son

Məsumlardan qadınlara aid hədislər

23 Aprel 2015 - 21:52

Həzrəti Peyğəmbər (s) buyurub.Merac gecəsi ümmətimdən olan bir slra qadınları şiddətli əzab içində gördüm.Saçlarından asılmış və beyni qaynayan bir qadının, onun dünyada nə əməl etdiyini soruşdum. Dediler:O( dünyada) öz saçlarını naməhrəm kişilərden örtmürdü.Bədəni oddan olan qayçı ilə kəsilən qadını görüb onun dünyada nə əməl etdiyini soruşdum. Dediler: O özüsnü naməhrəm kişilərə nümayiş etdirir və onları özünə rəğbətləndirirdi.

H
əzrəti Peyğəmbər (s) buyurub.Qadınların öz başlarını dəvə beli kimi etməsini gördükdə onlara lənət göndər.Onlar lənətlənmişdir və namazları qəbul deyildir.

Ki
şinin qadın öhdəsində olan haqqlarından biri budur ki,ərindən icazə almadan evdən çölə çıxmasın.Ən gözəl paltarlarını əri üçün evdə geyinib özünə ətir vursun.Ondan icazəsiz başqasına bir şey verməsin.Əgər belə edərsə,günahı qadına,savabı isə ərə verilər.Habelə əri ondan qəzəbli halda yatmasın.

Bir qad
ın dedi;Ey Allahın elçisi! Əri ona zülm etsə belə?

H
əzrəti Peyğəmbər (s) buyurdu:Bəli

İmam Sadiq (ə) buyurub.Ərini özündən incidən qadının namazı,onu özündən razı salmayınca qəbul deyildir.

Qad
ının cihadı öz əri ilə yaxşı rəftar etməsidir.

Az x
ərcli olmaq və asanlıqla doğmaq qadının bərəkətindəndir.

H
əzrəti Peyğəmbər (s) buyurub:Hər bir qadın öz ərinə 7 gün xidmət edərsə,Allah təala cəhənnəmin 7 qapısını onun üzünə bağlayar,və cənnətin 8 qapısını onun üzünə açar və beləliklə də istədiyi hər hansı qapıdan cənnətə daxil olar.

H
əzrəti Peyğəmbər (s) buyurub.Öz ərinə su verən qadına bir ilin ibadəti yazılar.Həmçinin cənnətdə onun üçün bir şəhər tikilər və 60 günahı bağışlanar.

H
əzrəti Peyğəmbər (s) buyurub.Xoş olsun əri ondan razı olan qadının halına.Allah 3 dəstə qadından qəbr əzabını götürüb,onları Fatimeyi Zəhra ilə məhşur edəcəkdir.1-ci Öz ərinin qeyrətinə səbr edən qadın, 2-ci Öz ərinin soyuq (pis) əxlaqına dözən qadın,3-cü Öz ərinə qarşı bağışlayan və mehriban olan qadın.

H
əzrəti Peyğəmbər (s) buyurub.Kişinin öz yoldaçına Mən səni sevirəm deməsi qadının qəlbindən heç vaxt çıxmaz.

İmam Baqir (ə) buyurub.Qadınların kişilərə oxşaması caiz deyildir.Çünki paltar geyməklə özünü kişilərə oxşadan qadınları və özünü qadınlara oxşadan kişiləri lənətləmişdir.

İmam Sadiq (ə) buyurub.Biz Əhli Beytin düşməni, zinadan əmələ gəlmiş və anasının heyz halında qalmış uşaqlardır.

ixlas.az