Ən son

Allahım!

17 Aprel 2015 - 12:56

Allahım! - Qəlbimi və dilimi , qulaqlarımı və gözümü nurlu et üstümü və altımı, sağımı və solumu ,önümü və arxamı nurlu et.
Allah
ım! - Mənə , əzələlərimə ,cəsədimə, qanıma, saçlarıma və vücuduma nur ver.
Allah
ım! - Sənə zikir etməkdə Sənə şükür etməkdə və sənə gözəl ibadət etməkdə mənə yardım et.
Allah
ım! - Xəsislikdən və qorxaxlıqdan,rəzil ömür sürməkdən sənə sığınıram.Dünya fitnəsindən , qəbr əzabından Sənə sığınıram 
Allah
ım! - Səndən cənnəti diləyirəm. Bizi imanla zinətləndir və hidayətləndir, bizdən qabaq doğru yol ilə gedənlərdən et. Səndən günahlarımızın bağışlanmasını diləyirəm .
Allah
ım! -Səndən faydalı elm alb xalqa xeyir verən əməli salehlərdən olmagı diləyirəm. Halal xeyirli ruzi bərəkət diləyirəm.
Allah
ım ! - Bədənimə, qulaqlarıma və gözlərimə sağlamlıq ver.Dünya və axirətdə Səndən bağışlanmaq diləyirəm.
Allah
ım ! - Qüsurlarımızı gizlət, qorxduğumuz şeylərdən bizi qoru.Ayagımızın altını qazayanların xəyanətindən Sənin əzəmətinə sığınıram.
Allah
ım! - Sənə zikir etməkdə Sənə şükür etməkdə və sənə gözəl ibadət etməkdə Mənə yardım et.
Allah
ım!- Günahlarımın hamısını kiciyini və böyüyünü, ilkini və sonuncusunu , gizlisini və aşkarını bağışla.O gündən bagışla ki, dünyaya göz açmışıq.O günə qədər bağışla ki, dünyaya güz yumacağıq...
Allah
ım!- Dinimiz ,dünyamız , ailəmiz və malımız haqda Səndən bağışlama və sağlamlıq diləyirəm.
Allah
ım!- Ən böyük düşmənimiz olan nəfisimizdən , qovulmuş şeytanın şərrindən ,vəsvəsəsindən , xətadan , bəladan , qəzadan , tokdan-alovdan,təbii fəlakətlərdən, dedi-qodudan, davadan-şavadan, qiybətdən, şərdən, böhtandan haramcılıqdan, murdarcılıqdan, duadan-cadudan, fitnə-fəsatda , təbii fəlakətlərdən hərcür bəla və müsübətlərdən sənə sığınırıq. Öz kölgəni bizdən əsirgəmə.

Allah
ım! sənə açılan əlləri boş qaytarma..!