Ən son

Şeytan xeyli zəif və arıqlamış halda

09 Aprel 2015 - 15:12

Şeytan xeyli zəif və arıqlamış halda


Bir gün Peyğəmbərimiz (s) bir yoldan keçirdi. Yol əsnasında şeytanı xeyli zəif və arıqlamış gördü.Ondan soruşdu :
-N
ə üçün bu günə düşmüsən?”
Dedi:
-Ya R
əsulallah ,sənin ümmətinin əlindən əziyyət çəkirəm ,xeyli zəhmətdəyəm.”
H
əzrət (s) buyurdu:
-M
ənim ümmətim sənə nə edib ?” 
Dedi:
-Ya R
əsulallah, ümmətinizin 6 xisləti var. Mənim bunları görməyə nə gözüm, nə də dözməyə taqətim yoxdur:
1.Bir-birl
ərini görən kimi salam verirlər.
2.Bir-biril
əri ilə görüşürlər.
3.H
ər bir işi başlamaq istəyəndə "İnşallah deyirlər.
4.G
ünahlardan istiğraf edirlər.
5.Ad
ınızı eşidən kimi salavat göndərirlər.
6.H
ər işin əvvəlində "Bismillahir rəhmanir rəhim” - deyirlər