Ən son

İmam Mehdidən (ə) hədislər

08 Aprel 2015 - 14:11

İmam Mehdi(ə.f) buyurub ki,

Aşağıdakı hədislər İmam Mehdinin (ə.s.) qeybət dövründə seçilmiş tərəfdarlarına göndərdiyi tövqilərdən (məktublardan) götürülüb.

"Hər kimin Allahdan istəyi olsa, cümə gecəsinin yarısı keçəndən sonra qüsl alsın, sonra namazgaha keçsin (yəni namaz qılsın) (Müstədrəkül-Vəsail, II, 517).

"
Əgər sizlərin bir-biriniz üçün istiğfarınız (günahların bağışlanması üçün duanız) olmasaydı, yalnız sözü ilə əməli bir olan seçilmiş tərəfdarlarımızdan savayı yer üzündəki hər kəs həlak olardı (Müstədrəkül-Vəsail, V, 247).

"
Şükr səcdəsi sünnələr (müstəhəb əməllər) içində ən lazımlı və vaciblərindəndir”(Biharül-ənvar, 53-cü cild, səh. 161).

"Namaz q
ədər heç bir əməl şeytanı xar etməz” (yux. mənbə, səh. 182).

"F
ərz (vacib) namazın nafilə (müstəhəb) namazdan üstünlüyü nə qədərdirsə, fərz namazdan sonra oxunan dua və təqibatın savabı da nafilə namazından sonra oxunan dua və təqibatın savabından o qədər artıqdır (yux. mənbə, səh. 161).

"Qeyb
ətim zamanı məndən (yəni mənim elmimdən) istifadə etməyin qaydası buludlar arxasında gözlərdən gizlənmiş Günəşdən istifadə etmək kimidir” (yux. mənbə, səh. 181).

"Z
ühurun vaxtı Allahın öhdəsindədir (Allaha məlumdur), vaxt təyin edənlər yalan söyləyirlər” (yux. mənbə, səh. 181).

"Z
ühurun tezləşməsi üçün duaları çoxaldın; çünki sizin xilasınız da bundadır (yux. mənbə, səh. 181).

"Biz
ə (Əhli-beytə) doğru yönəlməyinizi açıq-aşkar izah olunmuş sünnəyə sevgi üzərində qurun. Mən sizə nəsihət etdim. Allah mənə də, sizə də şahiddir (yux. mənbə, səh. 179). (Burada sünnə - Peyğəmbərin və Əhli-beytn səhih göstərişləri əsasında bəyan edilmiş dini qaydalar mənasındadır).

"Qar
şıya çıxan hadisələr zamanı bizim hədislərimizi rəvayət edənlərə üz tutun. Onlar mənim sizə hüccətimdir (sübutum, dəlilimdir), mən isə Allahın onlara hüccətiyəm” (yux. mənbə, səh. 181).

"He
ç kimin haqqı yoxdur ki, başqasının icazəsi olmadan onun əmlakına dəxalət etsin” (yux. mənbə, səh. 183).


"H
ər kimin Allahdan istəyi olsa, cümə gecəsinin yarısı keçəndən sonra qüsl alsın, sonra namazgaha keçsin (yəni namaz qılsın) (Müstədrəkül-Vəsail, II, 517).

"
Əgər sizlərin bir-biriniz üçün istiğfarınız (günahların bağışlanması üçün duanız) olmasaydı, yalnız sözü ilə əməli bir olan seçilmiş tərəfdarlarımızdan savayı yer üzündəki hər kəs həlak olardı (Müstədrəkül-Vəsail, V, 247).

"
Şükr səcdəsi sünnələr (müstəhəb əməllər) içində ən lazımlı və vaciblərindəndir”(Biharül-ənvar, 53-cü cild, səh. 161).

"Namaz q
ədər heç bir əməl şeytanı xar etməz” (yux. mənbə, səh. 182).

"F
ərz (vacib) namazın nafilə (müstəhəb) namazdan üstünlüyü nə qədərdirsə, fərz namazdan sonra oxunan dua və təqibatın savabı da nafilə namazından sonra oxunan dua və təqibatın savabından o qədər artıqdır (yux. mənbə, səh. 161).

"Qeyb
ətim zamanı məndən (yəni mənim elmimdən) istifadə etməyin qaydası buludlar arxasında gözlərdən gizlənmiş Günəşdən istifadə etmək kimidir” (yux. mənbə, səh. 181).

"Z
ühurun vaxtı Allahın öhdəsindədir (Allaha məlumdur), vaxt təyin edənlər yalan söyləyirlər” (yux. mənbə, səh. 181).

"Z
ühurun tezləşməsi üçün duaları çoxaldın; çünki sizin xilasınız da bundadır (yux. mənbə, səh. 181).

"Biz
ə (Əhli-beytə) doğru yönəlməyinizi açıq-aşkar izah olunmuş sünnəyə sevgi üzərində qurun. Mən sizə nəsihət etdim. Allah mənə də, sizə də şahiddir (yux. mənbə, səh. 179). (Burada sünnə - Peyğəmbərin və Əhli-beytn səhih göstərişləri əsasında bəyan edilmiş dini qaydalar mənasındadır).

"Qar
şıya çıxan hadisələr zamanı bizim hədislərimizi rəvayət edənlərə üz tutun. Onlar mənim sizə hüccətimdir (sübutum, dəlilimdir), mən isə Allahın onlara hüccətiyəm” (yux. mənbə, səh. 181).

"He
ç kimin haqqı yoxdur ki, başqasının icazəsi olmadan onun əmlakına dəxalət etsin” (yux. mənbə, səh. 183).

"S
ünnət olunmamış adamın sidiyindən yer üzü qırx gün şikayət edər” (bu hədis sünnətin əhəmiyyətini göstərmək üçündür) (Vəsailüş-şiə, XXI, 442)