Ən son

Yar gəlmədi! (Şeir)

03 Fevral 2015 - 12:45

Aşiq, tükənib getdi ömür, Yar gəlmədi,

Bəlkə sən özün etmədin israr, gəlmədi?!

 

Sən ki, bu qədər atəşi-hicrində yanırsan,

Aya, nə əcəb, ol pəri-rüxsar gəlmədi?!

 

Bu müddəti-hicran deyil ol Yarın özündən,

Gəlməzliyə əlbət ki, səbəb var, gəlmədi.

 

Eşqiylə söküb zülməti viran eləyən Yar,

Həsrətlə edib aşiqi bidar, gəlmədi.

 

Çox nazlı sənəm gəldi güzərgahı dolandı,

Ancaq o gözəl Yarə bir oxşar gəlmədi.

 

Quş tək qanad açmış könül ol məhzəri-Yarə,

Bir kimsə onun kuyinə vadar gəlmədi.

 

Arzum budur – Allah səni məqsudə yetirsin,

Ta etməyəsən bir daha təkrar – gəlmədi!

 

 

deyerler.org