Ən son

Əziz peyğəmbərimizin (s) tövsiyələrindən

29 Yanvar 2015 - 11:06

Ənəs ibni Malik rəvayət edir ki, bir gün bir kişi Allahın Rəsuluna (s) dedi: “İstəyirəm camaatın ən biliklilərindən olum. Həzrət (s) buyurdu: “ Allahın
əzabından qorx.” -İstəyirəm Allah dərgahının xüsusi bəndələrindən
olum. H
əzrət (s) buyurdu: “ Gecə - gündüz Quran oxu.”-İstəyirəm ürəyim işıqlı olsun. Həzrət (s) buyurdu: “ Ölümü unutma.”
-
İstəyirəm həmişə Haqqın rəhmətində olum.Həzrət (s) buyurdu: “ Allahın
x
əlqinə yaxşılıq elə.”-İstəyirəm düşməndən mənə ziyan dəyməsin. Həzrət (s) buyurdu: “ Allaha təvəkkül et.”-İstəyirəm camaatın gözündə xar olmayım. Həzrət (s) buyurdu: “ Pərhizkar ol.” -İstəyirəm ömrüm uzun olsun. Həzrət (s) buyurdu: “ Sileyi-rəhm
el
ə və yaxınları görməyə get.” -İstəyirəm mənim ruzim çox olsun. Həzrət (s) buyurdu: “
H
əmişə dəstəmazlı ol.” -İstəyirəm odda yanmayım. Həzrət (s) buyurdu:
Öz göz və dilini naməhrəmlərdən və camaatın qeybətini edənlərdən çəkindir.”
-
İstəyirəm biləm ki, günahlarım nəyin vasitəsi ilə tökülür. Həzrət (s) buyurdu: “ Kiçilmək, ah-nalə etmək və biçarəliklə.” -İstəyirəm ismət pərdəm cırılmasın. Həzrət (s) buyurdu: “ Heç kimin pərdəsini cırma.” -İstəyirəm camaatın ən hörmətlilərindən olum.
H
əzrət (s) buyurdu: “ Heç kimdən heçnə istəmə.” -İstəyirəm qəbrim dar olmasın. Həzrət (s) buyurdu: “ Təbarək surəsini davamlı olaraq oxu.”-İstəyirəm malım çox olsun. Həzrət (s) buyurdu: “ Hər gecə Vaqiə surəsini oxu.” -İstəyirəm sabahkı qiyamət günü amanda olum. Həzrət (s) buyurdu: “ Şam ilə xiĞən namazları arasında Allahı zikr etməklə məşğul ol.” -İstəyirəm namaz vaxtı tam Allahın hüzurunda olum. Həzrət (s) buyurdu: “ Dəstəmaz alarkən çox diqqətli ol.” -İstəyirəm xuzu edən şəxslərdən olum. Həzrət (s)
buyurdu: “
İşlərini düzəlt və düzgün ol .” -İstəyirəm əməl dəĞərimdə günah olmasın. Həzrət (s) buyurdu: “ Öz ata-anana yaxşılıq et.” -İstəyirəm qəbr əzabım olmasın. Həzrət (s) buyurdu: “ Öz geyimini təmiz saxla.” Allahın Rəsulunun (s) zinətlər barədə nə buyurduğunu bilirsinizmi? Həzrət Əli (ə) buyurur: “ Bir nəfər ərəb Peyğəmbərin (s)
xidm
ətinə gəlib dedi: - Ey Allahın Rəsulu (s) dünyanın zinəti nədir?
Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Mal, övlad və qadınlar.
O
şəxs soruşdu:- Axirətin zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Elm, düz danışmaq və pərhizkarlıq. O şəxs soruşdu:- Bədənin zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Az yemək, az yatmaq və az danışmaq. O şəxs soruşdu:-
Q
əlbin zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Allah-təalaya təzim etmək, fikirləşmək və Allah tərəfindən gələn hər bir şeyə razı olmaq. O
şəxs soruşdu:- Ağılın zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Elm, helm və şükr. O şəxs soruşdu:- iki gözün zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Nəzər etmək, ibrət götürmək və ağlamaq. O şəxs soruşdu:- İki əlin zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Mehribançılıq, kömək etmək və mömin qardaşa
qar
şı səxavətli olmaq. O şəxs soruşdu:- İki ayağın zinəti nədir? Allahın Rəsulu (s) buyurdu: “ 3 şeydir. Namazda qiyamı uzatmaq, xeyirli işlərdə sürətli olmaq və elm öyrənməyə getmək.

 

iman.ge