Ən son

Imam Sadiqdən (ə) nəql olunan hədisə əsasən, ölümdən sonra hansı əməllər insan üçün davamlı fayda və savab verir?

01 Sentyabr 2014 - 11:35

İmam Sadiq (ə): “Altı əməl vardır ki, insan öləndən sonra da ondan faydalana bilər: 
1. Onun üçün Allahdan bağışlanmaq istəyən saleh övlad; 2. Özündən sonra oxunan Quran (Quran oxumağı öyrətdiyi tələbələrin Quran oxuması); 3. Camaatın istifadəsi üçün qazdığı və ya qazdırdığı quyu; 4. Əkdiyi ağac; 5. Ehsan niyyəti ilə çəkdiyi və ya çəkdirdiyi su; 6. Özündən sonra (yadigar qoyduğu və) camaatın əməl etdiyi gözəl sünnət (adət-ənənə)”. "Əl-Xisal", s. 323