Ən son

Üç əlamət

26 Avqust 2014 - 12:04

İmam Sadiq (ə): Loğman (ə) oğluna dedi: “Oğlum! Hər şeyin bir əlaməti vardır ki, onunla tanınar və sorular.

Dinin də üç əlaməti vardır: Elm, iman və ona (elminə) əməl etmək.

İmanın da üç əlaməti vardır: Allaha, Onun kitablarına və  mələklərinə iman bəsləmək.

Alimin üç əlaməti vardır:Allahı, Onun sevdiklərini və Onun bəyənmədiklərini tanıyar.

Möminin üç əlaməti vardır: Namaz, oruc və zəkat. Təkəllüfə (zəhmətə) salanın üç əlaməti vardır: Özündən böyüklə mübahisə edər, bilmədiyini danışar və bacara bilməyəcəyi işin dalınca düşər. Zalımın üç əlaməti vardır: Özündən böyüyə qarşı çıxmaqla, özündən aşağıya güc gəlməklə və zalımlara kömək etməklə zülm edər.

Münafiqin üç əlaməti vardır:Dili ürəyi ilə, ürəyi əməli ilə və zahiri batini ilə ziddir.

Günahkarın üç əlaməti vardır:Xəyanət edər, yalan danışar və özü öz dediyini inkar edər.

Riyakarın üç əlaməti vardır:Təklikdə halsız, başqalarının yanında şad olar və tərif olunmaq üçün iş görər. Paxıl adamın üç əlaməti vardır: Yanında olmayanın qeybətini,

gördüyünə yaltaqlıq və çətinliyə düşmüş adama tənə vurar.İsrafkarın üç əlaməti vardır: Lazımı olmadığı şeyi alar,ehtiyacı olmadığı şeyi geyinər və ehtiyacı olmadığı şeyi yeyər.

Tənbəlin üç əlaməti vardır: O qədər süst olar ki, səhlənkarlıq edər. Səhlənkarlıq nəticəsində (işləri -Red. qeydi) xarab edər və xarab etdiyinə görə, günaha mürtəkib olar.

Qafilin üç əlaməti vardır: Səhv etmək, əyləncə və unutqanlıq”.

 

iman.ge