Ən son

Hicab – qadınlara olunan lütf

09 Mart 2010 - 10:43

Müasir dövrdə hicabı qədim və ağılasığmaz geyim üslubu hesab edirlər. Bəzi insanlar və qərbpərəstlər hicabı tərk-dünyalığın məhsulu bilirlər, yaxud da iqtisadi səbəblərin nəticəsi kimi qiymətləndirirlər. Lakin İslamın bütün göstərişləri müəyyən hikmət və məqsədlər əsasındadır.

Bunlara Quran ayələri, hədisləri və fəqihlərin fətvalarında rast gəlmək olar. Necə ki, Quranın «Nur» surəsinin 30-cu ayəsində istərsə də «Əhzab» surəsinin bəzi ayələrində qadın örtüyünün, habelə onun kişilərlə ünsiyyətdə olmasını həddi-hüdudu bəyan edilmişdir.


İslamda Qadın örpəyinin mənası bundan ibarətdir ki, o, kişilərin yanında öz bədənini örtsün, öz bədən üzvlərini açıb başqalarına göstərməsin.

Bəzi elm adamları da qadınının hicablanmasını lazım bilirlər. Onlar uzun sürən tədqiqatlar nəticəsində bu qərara gəliblər ki, qadın nə qədər örtülü olsa bir o qədər də həyalı və pis əməllərə qarşı iradəli olar. Belə ki, insanın baş nahiyyəsinin ən dərin qatında yerləşən erifiz vəzi normal halda seratanın və melatonin adlı hormonlar ifraz edir. Lakin dəri səthi qadınlarda nazik və həssas olduğundan ətraf mühitin təsiri (günəş, külək və s.) nəticəsində həmin hormonların epifiz vəzi tərəfindən ifrazı dayandırılır. Və qadınlarda bir çox fəsadlar meydana çıxır. Məsələn: vaxtından əvvəl cinsi yetişgənlik, həddən artıq tüklənmə, iradəsindən asılı olmayaraq açıq-saçıq hərəkətlər və s. Bunu da yaddan çıxarmaq lazım deyil ki, insanın orqanizmində ən mühüm rolu olan elə endokrin vəziləridir.

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlirik ki, İslamın hər hökmləri insanın məhz öz sağlamlığına xeyirlidir. Və Allah-taala heç bir bəndəsinə zülm etməz. Gəlin sizli-bizli İslamı, onun hər kəs üçün məqbul hökmlərini sevə-sevə qəbul edək və bu hökmlərə əməl edək. Allah-taala «Nisa» (qadınlar) surəsinin 13-14 ayəsində buyurur: «Bunlar Allahın həddləri, əhkamıdır. Kim Allah və onun peyğəmbərinə itaət etsə, onu içərisində çaylar axan cənnətlərə aparar və həmişəlik orada qalar. Bu böyük bəxtiyarlıqdır. Kim Allah və onun rəsuluna üsyan edib, onun həddlərini aşsa, onu oda daxil edər və həmişəlik orada qalar və onun üçün alçaldıcı əzab vardır».

 


Zeynəb (Gəncə şəhəri) aspirant