Ən son

Həyatın sonuna hazır olaq

05 Mart 2010 - 13:55

Həzrət  Əli (ə)  övladları və bütün müsəlmanlara vəsiyyətinin davamında dünyaının fani olması və Məada (ölümdən sonrakı həyatıa) inamın insan həyatındakı təsiri haqda buyurmuşdur. Bu haqda ötən məqaləmizdə danışdıq. Bu nömrəmizdə isə O Həzrətin ölümə hazır olmaq və ölümdən sonrakı həyatın vəziyyəti haqqında vəsiyyətində qeyd etdiyi kəlamlardan söz açacayıq.  (İnşallah)

İmam Əli (ə) vəsiyyətinin başqa bir hissəsində Övladı Həsənə (ə) belə buyurur: «Bax   keçmişdəkilər nə etdilər və gör hardan qalıxıb, harada endilər. O zaman görəcəksən ki, dostlarının arasından qalıxıb, qərib bir diyara atıldılar. Çox çəkməz ki, sən də onlardan biri olarsan. Buna görə də öz gələcək mənzilini islah et və Axirətini dünyana satma.

«Oğlum! Bil ki, sən Axirət üçün yaradılmısan Dünya və fəna üçün və onda əbədi yaşamaq üçün deyil. Bil ki, sən bir yerdəsən ki, hər an ondan köç etməyin mümkündür. Bir mənzildəsən ki, ondan səfərin olan Axirət üçün azuqə kəsb etməlisən. Sən ölümə sürüklənməyə məhkumsan. O ölümdən ki, ondan qaçıb xilas olmaq olmaz. Axtarılan onun əlindən qurtulmaz. Və sonda onu tutar. Ona görə ölümdən çəkin. Məbada ölüm səni bir halda haqlasın ki, pislik halında olasan. Bir halda ki, sən hər zaman deyərdin o (pis) vəziyyətindən tövbə edəcəksən. Amma o pislik (günah) sənin və tövbənin qarşısında maniə olar. Onda sən özünü həlakətə yuvalamış olarsan.

 

Bil ki, qabaqda uzun və məşəqqətlə dolu bir yolun vardı. Və bunu da bil ki, bu səfərdə yaxışı və çoxlu çalışmadan, minikdən ehtiyacsız olmayacaqsan. Bu yolda gərək yüngülyüklü olub, gücündən artıq yükü kürəyinə alma ki, sənə ağırlıq edəcəkdir. Hər vaxt elə bir ehtiyacılı ilə rastlaşsan ki, əgər yükündən ona versən və sabahısı günü geri istəsən sənə qaytaracaq fürsəti əldən verməyib ona tapşır. Əgər belə bir azuqə və ehtiyatları toplamaq qüdrətin varsa hər nə tez hazırla və onunla birləikdə göndər. Çünki mümkündür bir elə bir gün olsun ki, sən onu axtarsan və tapmayasan.

Bil ki, sənin qarşında çox dar və  çətin keçidlər vardır ki, yüngülyüklülər ağıryüklülərdən daha asan keçib gedəcəklər... bil ki, sənin sonda endiyin məkan ya Cənnətdir və ya da ki, Cəhənnəm. Buna görə də o məkanlara yetişməzdən öncə ehtiyat tədarükü gör.  Mənzilini getməzdən öncə hazırla. Çünki öləndən sonra üzr qəbul olunmaz və dünyaya qayıdış yolu yoxdur».

Əgər insan yəqin esə ki, Dünya həyatı üçün yaradılmayıb və bu Dünyadan sonra əbədi və həmişəlik bir həyat onu gözləyir o zaman öz əməllərinin hesabına yetişər. Necə ki, Allah Qurani-Kərimdə buyurur: «Hər kəs bir zərrə qədəricə yaxşı iş görmüş olsa özə əməlinin mükkafatına və hər şəxs də ki, bir zərrə qədər pislik etmişh olsa öz əməlinin cəzasını çatacaqdır. (Zəlzələ surəsi 7-8-ci ayələr)

Bəs İmamın kəlamına istinad edərək bildiririk ki, qorxulu və çətin səfəri alan kəs şübhəsiz özü ilə  ehtiyat və təhlükəsizlik vasitələrini özü ilə götürər. Və ona hədəfə yetirmək üçün gərək olan azuqələri özü ilə aparar. Və ona artıq olan və səfərin süstüyünə səbəb olub ona ağırlıq verən və eləcə də ona zərər yetirən hər bir şeyi özündən uzaqlaşdırsın. Bu hazırlıq və ehtiyatlar tərarükü gərək səfərdən qabaq yerinə yetirilsin. Çünki, artıq səfər astanasında və karvan yola çıxdıqda  azuqə götürməyə bir fürsət qalmaz. Necə ki, Allah Quranda buyurur: «Tövbə o kəslərə ki, ölüm ayaqına kimi günaha məşğul olublar  bir fayda verməz» (Nisa surəsi 180-ci ayə).

 

Bəs bu səfərin azuqəsi nədir?

 

İmam (ə) hər zaman öz əshabına xitab edərək buyurardı: «Allah sizə rəhm etsin. Hərəkət etməyə hazırlaşın ki, aranızda köç çağrışı artıq səslənır. Dünyada qalmaq meylini azaldıb, Axirətə tərəf yaxşı azuqələr hazırlamaqla məşğul olun. Çünki qabaqda çətin, ağır və qorxunc məskənləriniz vardır ki, gərək o yerlərdə enib dayanasınız. Agah olun ki, sizə ölümün baxışlarının fasiləsi qısadır. Və həyat ölümün çətinliyini sizdən gizlədir. Buna görə özünüzdə Dünyaya meyl və bağlılığı azaldın və öz qurşağınızı təqva tədarükü ilə möhkəm bağlayın».

Əli (ə) başqa yerdə bu xətər zəngini  belə səsləndirmişdir: «Ey Allah bəndələri! Elə indidən ayılın. Hələ dillər azad, bədənlər sağlam, əzalar hazır halda, get-gəl məkanı geniş və macal çoxdur. Agah olun. Fürsət əldən çıxmamış və ölüm yetişməmiş ölümün yetişməsini yəqin bilin.  Nəinki onun intizarında olub əməllərinizdə süstllük edər və onu təxirə salasınız». (Nəhcül-bəlağə 196).

Nəhcül-bəlağənin 220-ci xütbəsində isə belə oxuyuruq: «Əməl edin o zamana qədər ki,  əməlləriniz Allah dərgahına gedər, sizə xeyir verər və sizin dualarınıza cavab verməkdə təsir göstərər.  Əməl edin o zamana qədər ki, mələklərin qələmləri yazmaq üçün hərəkətdədir. Ömrünüz sona yetməmiş, xəstəlik əngəl olmamış və ölüm sizi hədəf qərar verməmiş saleh əməl görməyə səy göstərin. Çünki  ölüm ləzzətləri aradan aparan, meyillərə və istəklərə son qoyan və sizinlə hədəfləriniz arasında fasilə salandır. O, sevilməz görüş edən, məğlub edilməz rəqib, təqib edilməz canidir. Elə indidən onun tələləri sizin əl-ayaqlarınıza  ilişmiş, narahatçılıqları sizi əhatə etmiş və oxları sizi hədəf qərar vermişdir. Onun sizə müsəllət olması böyük və hücumları ardıcıldır. Mümkün deyildir ki, oxları hədəfə dəyməsin və zərbəsi yaramasın. Ölüm kölgələri, onun şiddətli dərdləri, huşsuzluqların qaranlığı və zülməti,... bədəndən ruhun xaric olduğu zaman narahatçılıqları və qaranlığı bir göz qırpımında sizi (caynağına) alar.

(Bir anlıq) ölümü canlandırın (təsəvvür edin ki,) ölüm qəflətən sizə hücum etmiş və sizi hətta sakit danışmaqdan belə susdurmuşdur. Dostlarınızı öz ətrafınızdan dağıtmışdır. Əsərlərinizi məhv, evlərinizi tətil (sahibsiz) qoymuş, varisləriniz sizdən qalan irsi bölüşdürməyə qalxıblar. Onlar ya sənin yaxın və xüsusi dostlarındırlar ki, onlar da ölüm zamanı sizə mənfəət verə bilmirlər və ya da ki, o yaxınların, qəmçəkənlərindirlər ki, ölümün qabağını almaqdan acizdirlər. Və yada ki, qəmini paylaşmayıb, şadlanıb  sevinən lağçılardır.

(Bəs) ciddi çalışmalarla yaxşı əməllərinizin yerinə yetirməyə başlayın. Bu səfər üçün hazırlaşın bu bol mənzildən çoxlu miqdarda tədarük və azuqə əldə edin.

                       

Həmid Vahidizadə