Ən son

Yalannanmış

04 Mart 2010 - 13:41

Məni dilə tutan ay qoca dünya

Sənin qeyli-qalın yalannanıymış

Bu qədər var yoxun nəyimə lazım,

Verdiyin kef-halın yalannanıymış.

 

Süleyman hardadı,taxtı necoldu?

Sultanlar necoldu,baxtı necoldu?

Dedin Həzrət Əli haqdı necoldu?

Sənin dövlət-malın yalannanıymış.

 

Qızıl anbarları yığan şahların

Olublar baisi neçə ahların,

Çıxacaqmı altdan o günahların?

Tamam cah-cəlalın yalannanıymış.

 

Ətirli bağların çiçəkli düzün,

Yağlı şirin dilin söhbətin sözün,

Neçə üzlər görmüş yalançı üzün,

Şəkərin yağ-balın yalannanıymış.

 

 

Çıxarmış

 

Satqınlıq eyləyən nəzərdən düşər

Yeni ləqəb alıb,addan çıxarmış.

El gözündən düşən gəlmə sayılar

Tamam unudulub yaddan çıxarmış.

 

Firon Allahlığı eylədi əda,

İsgəndər cəhd etdi qala dünyada

Nəmrud İbrahimi atdırdı oda,

Alovdan çıxarmış oddan çıxarmış.

 

El-oba Zahidi zahid tək bilsə,

Çətindir yaxşıya yamanlar gülsə,

Mərd salan süfrəyə bir namərd gəlsə

Ləzzətdən çıxarmış,daddan çıxarmış.

 

 

 

 

 

 

 

Şair Zahid Ələmpaşalı. Qardabani R-nu Kosalı kəndi.