Ən son

ƏLİ. Məhərrəm Sadiq

04 Mart 2010 - 10:12

Peyğəmbər arxası, tanrının şiri,

Dünya pəhləvanı sən oldun, Əli!

İmamlar atası, mərdlərin piri,

Dinin şöhrət-şanı sən oldun, Əli!

 

Sənsən möminlərin ağası, tacı,

Xəlifələr başı, şahlar leylacı.

Fəqirlər pənahı, müşgul əlacı,

Ədalət divanı sən oldun, Əli!

 

Qılıncın Zülfuqar, atın Düldüldü,

Səni qəlbində xoş tutanlar güldü.

Mərdliyin, qeyrətin hər tərəf bildi,

Ucaldan Quranı sən oldun, Əli!

 

Neçə bəd düşmənin ömrün bitirdin,

Neçə kafirləri dinə gətirdin.

Özün kimi mərd övladlar yetirdin,

Mənalar dastanı sən oldun, Əli!

 

Sənsən bəlağətin kamil ustası,

Elmindən nurlanır ömrün mənasi.

Şair Məhərrəmin qəlbinin xası,

Könlünün imanı sən oldun, Əli!

 

Məhərrəm Sadiq. Qardabani rayonu, Birlik kəndi.