Ən son

Allah rəhmət eylə sən, Əzimiyə…»

02 Mart 2010 - 13:08

Allah bəndəsini, Əmin Əzimin…

Qovuşdurdu nakam əbədiyyətə.

Gənclərin sevdiyi din mübəlliğin,

Xaliq rəva gördü çün şəhadətə.

 

Göstərdi ölümdən ibrət almağı,

Əmin Əziminin, şəhadətiylə

Ölümə hər zaman hazır olmağı,

Tanrı qulluğunun sədaqətiylə.

 

O, cavan ömrünün az müddətində,

Gözəl əxlaqı, xoş xislətiylə,

Rəğbətin qazandı, möminlərin,

Vaxtsız köçsə də öz rehlətiylə.

 

Adil! Allahının Tovhid adıyla,

Hər sübhü-şam, Quran oxu, Əminə.

Allah Həbibinin Mahmud adıyla,

İnşaallah çatacaq ali Cənnətə

 

Allah rəhmət eylə sən, Əzimiyə.                                                               

 

                      

Seyyid Adil Seyyidov