Ən son

Ey Hüseynsiz dünya nəyə gərəksən?

02 Mart 2010 - 11:52

Ey Hüseynsiz dünya nəyə  gərəksən?

Çəkil get bir daha çıxma qarşıma!

Dedim insaf elə  tərk etmə onu,

Sənsə  rəhm etmədin bu göz yaşıma.

Niyə  bəs bu qədər vəfasız oldun?

Sandın ki, gizlərsən bəlkə bilinməz?!

Bu Hüseyn qanıdır sən bulaşmısan

Hər qan silinsə  də bu qan silinməz.

Susuz biyabanda onu tək qoydun

Heçdə  həya edib utanmadınmı?

Bu qədər qan sənin nəyinə  lazım?

Bir ömür qan içdin usanmadınmı?

Gərək sən bu qana bulaşmayaydın,

O əsil üzünü nədən görmədim?!

Onacan mən sənin aşiqin idim,

O gündən bir daha könül vermədim.

O gündən səni də  gülən görmürəm

De görüm dərdini, nəyin var, danış!

Yoxsa qoca vaxtı, peşman olmusan?

  boşalt qəlbini  sən aşkar danış!

De ki, onu məndən zorla aldılar

Yoxsa mən heç  zaman bunu etməzdim.

Mən də  o Hüseynə vurğun idim, de!

Yoxsa bunca zaman yasın tutmazdım.

Ey Hüseynsiz dünya nəyə  gərəksən?

Haqqın carçısına yiyə  durmadın.

Minlərlə  əyrinin nökəri oldun,

Bircə  doğrusuna yiyə durmadın.

Gün gələr Kamil də  tərk edər səni,

Onun da dalınca baxıb  gülərsən.

Biz getdik sənin də  sonun yetişər,

Bizim qədrimizi  onda bilərsən.

 

İlqar Kamil