Ən son

Dünya həyatı əslində çox qısadır

24 Fevral 2010 - 11:55

 

İnsanların  böyük  əksəriyyəti  dünyaya  heç  vaxt  ölməyəcəklərmiş  kimi   bağlıdırlar    buna  görə  din  əxlaqını yaşamaqdan,  axirət həyatını    ölümü  düşünməkdən  qaçarlar.  Halbuki,  çox  möhkəm  bağlandıqları  dünya  həyatı  qısa    keçi-cidir.  Ən  uzun yaşayan  insan  belə bir gün  mütləq  ölüb  gedəcəkdir.  Bundan  başqa,  dünya  həyatı  göründüyü  qədər     uzun  deyil.  Allah  bu  siri  Quranın  bir  çox ayəsində insanlara  bildirir:

   «Belə  buyuracaqdır :  «Yer  üzündə  neçə  il  qaldınız?»  Onlar:  «  Bir  gün,  bir  gündən də  az,  hər  halda,  sayanlardan  soruş!» -deyə  cavab  verəcəklər.  Allah   buyuracaq: Əgər bilirsinizsə,  siz  çox  az  qaldınız!  Yoxsa  sizi  əbəs  yerə    yaratdığmızı    hüzurmuza  qaytarıl-mayacağnızı  güman  edirdiniz?-(« Muminun» surəsi, 112-115).

   «Qiyamət  qopacağı  gün  günahkarlar  bir  saatdan  artıq  qalmadıqlarına  and  içərlər.  Onlar   belə  göndərilirdilər»  (« Rum» surəsi ,55)

  Yüxarıdakı    ayələr,  öldükdən  sonra mühakimə  edilmək üçün  toplanan insanlar  arasındadır.  Bu  insanların  danışıq-larından  da  anlaşıldığı  kimi,  insanlar  öldükdən  sonra  dünyada  əslində  çox  qısa  bir  müddət  qaldıqlarını  anlamaq-dadırlar.  Yəni,  dünyada  bizə 60-70 il  kimi  görünən  müddət  əslində bir  gün,  ya da  bir  gündən də  azdır. Bu ,  yuxu  görən  bir  insanın   yuxusunda  günlər, aylar  yaşaması,  amma  oyananda  sadəcə  bir  neçə  saniyəlik  bir yuxu  gördüyünü  anlaması  kimidir.

 İnsan,  əslində,  bir az düşünərsə,  dünya  həyatını  yaşarkən    bu  qısalığı    keçiciliyi  anlayacaqdır.  Məsələn,  hər  kəsin  özünə m üəyyən  planlar  və məqsədləri  isə  bir-birnin  ardınca  gəlib   keçər.  Məktəbi  qurtarar,  univeristetə  daxil  olar,  univeristeti  bitirəndə  bir    sahibi olar...

 Bunlar  böyük  bir  sürətlə  gəlib  keçər.  35  yaşına  çatmaq  ona  çox  uzaq  bir  gələcək kimi  görünərkən, birdən  birə  özünü  40  yaşında   görər.


Dünya  çox  qısa  olduğu,  Allahın  Quranda  bildirdiyi    hər insanın  yaşarkən də  fərq  edə biləcəyi  bir  həqiqətdir.  Bu  həqiqəti  qavrayan  insanların  bu qədər  qısa    keçici  bir  həyat  üçün  axirətdəki  sonsuz    gerçək  həyatı  yaddan  çıxarması  böyük  bir  ağılsızlıq  olar.  Allahın  dünya  həyatının  keçicliyi  haqqında  insanları  xəbərdar   etdiyi  ayələrdən  bəziləri  belədir:

  «Ey  qövmüm!  Bu  dünya  həyatı  keçici  bir  şeydir,  axirət isə əbədi  yurddur!» («Muminun» sürəsi, 39 ).

«Həqiqətən,  bunlar  tez  keçib  gedəni  sevər,  ağır  günə  arxa  çevirərlər»  («İnsan» sürəsi,27).

 

           

Harun Yəhya