Ən son

Bu gün qədr gecəsinin 1-ci gecəsidi

07 Avqust 2012 - 09:00

"Qədr gecəsi"nin fəziləti barəsində hədis

Seyyid ibn Tavus (r) mübarək «İqbal» kitabında Qədr gecəsinin fəzilətləri ilə bağlı rəvayət qeyd edir.

Buyurur: «Əbülfəzl ibn Məhəmməd Hərəvinin «Yəvaqit» kitabında Qədr gecəsinin fəziləti barəsində rəvayətlərə rast gəldim». O sonra gəlib bu yerə çataraq deyir: «Həzrət Peyğəmbərin (s) belə buyurması nəql edilmişdir: «Musa dedi: «İlahi, mən Sənə yaxın olmaq istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Mənə yaxınlıq Qədr gecəsində oyaq qalan şəxs üçündür». Musa dedi: «İlahi, Sənin rəhmətini istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Mənim rəhmətim Qədr gecəsində yoxsullara rəhm edən şəxs üçündür». Musa dedi: «Allahım, mən «Sirat»dan keçmək istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Bu, Qədr gecəsində bir sədəqə verən şəxs üçündür». Musa dedi: «Cənnət ağacları və onların meyvələrindən istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Bu Qədr gecəsində Məni pak ad və sifətlərlə zikr edən şəxs üçündür». Musa dedi: «Allahım, qurtuluş istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Oddan qurtarmaq istəyirsən?» Musa dedi: «Bəli». Allah-təala buyurdu: «Bu, Qədr gecəsində istiğfar edən şəxs üçündür». Musa dedi: «Allahım, Sənin razılığını istəyirəm». Allah-təala buyurdu: «Mənim razılığım Qədr gecəsində iki rükət namaz qılan şəxs üçündür».

 

iman.ge