22/02/2018 Ana səhifə Cavablar Linklər Bizim Haqqimizda Əlaqə
      [ Geniş Axtarış ]  
 
Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.
 
Bütün Məqalələr  
Quran
Xəbərlər
Əxlaq
Tarix
Bilirsinizmi?
Nübuvvət
İmamət
ქართულად
Ədəbiyyat
Əhkam
Ailə
Əqaid
Sual-cavab
Dualar
Dahilərimiz
Kitabxana
Maarif
İbadət
Hədis
İMAN jurnalı
::| Poll
Qurani-Kərim səmavi kitablardan sayılırmı?
Bəli
Xeyir
Bilmirəm
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
Quran
 
Bir arının gündəliyi
Çərşənbə günü, 15.06.2016, 09:15pm
“Rəbbin bal arısına belə vəhy (təlqin) etdi: “Dağlarda, ağaclarda və (insanların) qurduqları çardaqlarda özünə evlər tik (pətəklər sal). Sonra bütün meyvələrdən ye və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat (asanlıqla) get! (O arıların) qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli bal çıxar. Şühəsiz ki, bunda düşünüb dərk edənlər üçün bir ibrət vardır! (Nəhl, 68-69)...

Nə üçün dini təlimlərdə Allah qorxusu zəruri sayılır?
Çərşənbə günü, 15.06.2016, 03:33pm
Bəyənilən və ya məzəmmət olunan isə qorxu yox, onun müqəddiməsidir, yəni qorxu yox, qorxunu yaradan müqəddimə araşdırılmalıdır. Qorxunun güclənməsi və davamı onun səbəb və nəticələrindən asılıdır. Bəzən qorxu bəyənilir...
Behiştdə musiqi necə olacaq?
Çərşənbə günü, 15.06.2016, 11:32am

Hədislərdən göründüyü kimi, behiştə iki növ nəğmə vardır. Biri behiştin təbiətindən qalxan səsdir ki, quşların, bulaqların, yarpaqların və mehin səsinə şamil olur. O biri isə behiştin xüsusi nəğmə oxuyanlarının səsidir...

“Silеyе-rәhm” hаnsı şәrаitdә vаcibdir?
Çərşənbə axşamı, 14.06.2016, 03:45pm
Bilirik ki, аilә kiçik bir cәmiyyәtdir. Böyük bir cәmiyyәtin inkişаf еtmәsi üçün оnun fәrdlәri аrаsındаkı isti münаsibәtlәrin rоlu böyükdür. Аilә bаğlаrının möhkәмliyi tәkаmülә böyük tәsir göstәrir. İslаm ictimаi bir din оlduğundаn silеyi-rәhmә böyük әhәmiyyәt vеrmişdir...
Möminin bir təsbihi Həzrət Süleymana (ə) verilən səltənətdən üstündür
Çərşənbə axşamı, 14.06.2016, 09:15am
Həzrət Süleyman (ə) uçan miniyi ilə hərəkət edirdi. Quşlar başının üstündə kölgə salırdılar. Cinlər və insanlar hər iki tərəfindən hərəkət edirdilər. Süleyman (ə) Bəni-İsrayilin abidlərinin birinin yanından keçir...
Allahın sevimliləri
Bazar ertəsi, 13.06.2016, 12:42pm
İnnəllahə yuhibbut-təvvabin;” Həqiqətən, Allah tövbə edənləri sevir.”Maraqlıdır ki, ayədə "taibin” deyilməmişdir. Çünki insan ömründə yalnız bir dəfə günaha düçar olmur ki, bir dəfə tövbə ilə kifayətlənsin...
Duanın tez həyata keçməsinin yolları
Şənbə günü, 11.06.2016, 03:19pm
Bəzən duanın bütün şərtlərinin olmasına baxmayaraq, dua həyata keçmir. Çünki bizim xeyirimizə deyildir. Yəni, tələb etdiyimiz şey bizim faydamıza deyildir. Bizim üçün mühüm olan bu olmalıdır ki, duamız gec və ya tez həyata keçəcəkdir. Bu dünyada və ya axirətdə...
Danışan zaman – yalandan, vədə verən zaman – vəfasızlıqdan, gözləri – harama baxmaqdan, dili – insanlara əziyyət verməkdən saxlamalı
Şənbə günü, 11.06.2016, 09:06am
Qurani-Məcid və hədislərimiz bizə həmişə əhdə vəfa etməyi tövsiyə edib, onu vacib buyurublar. Hər kim əhdinə vəfa edərsə, onu mədh etmiş və əxlaqi kəramət kimi qiymətləndirmişdilər...
Şəfaət haqqı verən surə - “Rəd” surəsinin fəzilətləri
Cümə günü, 10.06.2016, 08:23pm

İslam Peyğəmbəri (s) bu surə haqqında buyurur: “Hər kim “Rəd” surəsini oxuyar, Allah keçmişdə, indidə və gələcəkdə ötən buludların on bərabəri qədər ona həsənə inayət edər. Qiyamət günü İlahi əhdə vəfa edənlərdən olar”...

Quranın və hədislərin nəzərinə görə orucun təsirləri və fəzilətləri
Cümə günü, 10.06.2016, 11:45am

“Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə yazıldığı kimi sizə (də) oruc yazıldı və qərara alındı, (ki,) bəlkə (ruhunuz qüvvətlənsin və nəfsi istəklərdən) çəkinəsiniz”. (“Bəqərə” 183)...

  » Günahların bağışlanılması, cəhənnəm atəşindən azad olmaq, rəhmət ayı – Ramazan ayının bərəkətləri
  » Qəlb qüvvəsini artıran, hacətin qəbulunu yaxınlaşdıran surə – “Nəcm” surəsinin fəzilətləri
  » “... Həyatının yarısını rifahda və yarısını da məşəqqət və yoxsulluqda keçirəcəksən. Bu ikisindən ilk olaraq hansını seçirsən?”
  » Səma və yer, həşəratlar, küləklər, quşlar və ağaclar, sürünənlər, Günəş və Ay, mələklərin hamısı bu surəni oxuyana rəhmət göndərər – “Həşr” surəsinin fəzilətləri
  » İnsanın qızıldan 2 çayı olsa, üçüncüsünü istəyər – hərislik və tamah haqqında
  » “Ayətul-kürsü”nün 50 bərəkətli kəlməsi
  » Cahilcəsinə təqlid necə olur?
  » Azğınlarla ünsiyyətin mənfi təsiri
  » Həqiqi zərər çəkənin əlamətləri
  » Bütün dərdlərin şəfası olan surə - “Qəsəs” surəsinin fəzilətləri 
::| Son Yeniliklər
::| Events
Fevral 2018  
Bz Bz er Çər ax Çər Cm ax Cm Şn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 

  Powered by iman Copyright © 2009 All rights reserved.
[Səhifənin Əvvəlinə]