23/02/2018 Ana səhifə Cavablar Linklər Bizim Haqqimizda Əlaqə
      [ Geniş Axtarış ]  
 
Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.
 
Bütün Məqalələr  
Quran
Xəbərlər
Əxlaq
Tarix
Bilirsinizmi?
Nübuvvət
İmamət
ქართულად
Ədəbiyyat
Əhkam
Ailə
Əqaid
Sual-cavab
Dualar
Dahilərimiz
Kitabxana
Maarif
İbadət
Hədis
İMAN jurnalı
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
Dahilərimiz
 
 
Şeyx Müfidin həyatı
Çərşənbə günü, 27.03.2013, 12:07pm

Şeyxin əsl adı Muhəmməd, atasının adı da Muhəmməd olmuşdur. Ona Şeyx Müfid ləqəbini İmam Zaman (ə.f) vermişdir. Müfid hicrətin 336-cı ya 338-ci ili zilqədə ayının on biri Bağdad yaxınlığında yerləşən Ükbəra məntəqəsinin Süveyqə kəndində dindar ailədə anadan olmuşdur.

 

Ayətullah Behcətin şəxsi həyatından deyilməmişlər
Çərşənbə günü, 17.05.2017, 05:00pm
Ayətullah Behcətin xatirəsini yadetmə simpoziumu təşkil edilmişdir. Simpozium “Əməlisaleh dindar” adı altında tərtib edilmişdir...

Şəhid Sədrin (r.ə) Səddama cavabı
Şənbə günü, 17.12.2016, 09:20pm
Şəhid Məhəmməd Baqir əs-Sədr (rəh) 35 il öncə hakimiyyətinin ən güclü dönəmini yaşayan diktator Səddama sonunun necə olacağını qəti bir şəkildə bu məktubda bildirmişdi...
Şeyx İsa Qasim kimdir?
Çərşənbə axşamı, 21.06.2016, 09:02pm

Ayətullah İsa Qasim 1964-cü ildə dini təhsilini artırmaq üçün Nəcəf-Əşrəf şəhərinə yollanıb. O Nəcəfdə dini hövzə təhsili ilə yanaşı akademik təhsilini də bitirib...

Şeyx Hüseyn Kərəkinin (vf. 1076 hq) həyatı ilə qısa tanışlıq
Cümə axşamı, 26.05.2016, 03:35pm

Hüzur dövründən sonra (İmam Həzrət İmam Həsən Əskərinin 260-cı hq. ilində vəfatından sonra) şiələr dini hökmlərini və İslam maarifini hədis alimlərindən öyrənirdilər...

Ədəbin ən yüksək həddi – Əllamə Təbatəbainin həyatından incilər
Çərşənbə günü, 04.11.2015, 03:48pm
Əllamə Təbatəbai ağanın şagirdlərindən biri yazır: Bizim ustadımız Əllamə Təbatəbainin öz ustadı Hacı Mirzə Əli Ağa Qazi Təbriziyə çox böyük hörməti və onunla xüsusi əlaqəsi var idi. O, özünü ustadı qarşısında çox kiçik görür və ustadı onun gözündə bir dünya əzəmət, heybət və məqam ilə cilvələnirdi...
Mirzә Mәhәmmәd Tağı Qumri
Bazar ertəsi, 02.11.2015, 11:35am

Dәrbәnd şairlәrindәn әn mәşhuru Mirzә Mәhәmmәd Tağı ibnül-mәrhum İbrahim vә "Qumri" tәxәllüsdür. Qumri әslәn Dәrbәnd әhli olub, zamani-viladәti haman şәhәrdә tarixi-hicriyyәnin 1235-ci sәnәsindә vaqe olubdur...

О, pеyğәmbәr әхlаqınа vә dаvrаnışınа mаlik idi
Çərşənbə axşamı, 13.10.2015, 11:34pm
О, pеyğәmbәr әхlаqınа vә dаvrаnışınа mаlik idi. Hеç zаmаn әsәbilәşmirdi. Оnun dаnışаrkәn sәsini ucаltdığını hеç vахt еşitmәdik. Mülаyimliklә yаnаşı tәbiәtcә çох qәtiyyәtli vә möhkәm idi. Misаl оlаrаq nаmаz mәsәlәsindә çох diqqәtli idi ki, nаmаzı vахtın әvvәlindә qılsın...
Görkəmli islam alimi Seyid Əli Hüseyni Sistaninin 85 yaşı tamam olur
Çərşənbə axşamı, 04.08.2015, 02:10pm

Seyyd Əli Hüseyni Sistani miladi təqvimlə 1930-cu ildə İranın Məşhəd şəhərində anadan olub...

Şeyx Ənsariyə qənaət dərsi vermiş alim
Bazar günü, 12.04.2015, 11:43pm

İsraf dinimizin ən çox bəyənmədiyi əxlaqi xüsusiyyətlərdən və sosial bəlalardan biridir. Quran dəfələrlə insanları həddi aşmamağa və israf etməməyə çağırır, Allah israfçıları sevməz” buyurur...

Əllamə Təbatəbainin həyatından ibrətamiz əhvalat
Şənbə günü, 06.12.2014, 09:16am
Təbriz şəhərində "Bidar Əli" adlı bir dərviş yaşayırdı. Buğdayı rəngli, arıq cüssəli bu dərvişin əlində həmişə bir təbərzin olardı. Onun Bidar Əli adlı kiçik bir oğlu da var idi...
  » Ayətullah Mirza Məhəmmədəli Şahabadidən ibrətli hadisələr
  » Axund Xorasani 100 müctəhid yetişdirən alim
  » Əllamə şəhid Mürtəza Mütəhhəri
  » Ustad Ayətullah İbrahim Əmini
  » Elm və əxlaq nümunəsi
  » Doktor Əli Şəriəti
  » Şeyx Muhəmməd Xiyabani
  » Əllamə Həsənzadə Amulinin həyatına bir baxış
  » Əllamə Təbatəbai “Əl-Mizan”ı atasının ruhuna niyə hədiyyə etdi?
  » Şah İsmayıl Səfəvİ Xətaİ kim olub? 
::| Son Yeniliklər
::| Events
Fevral 2018  
Bz Bz er Çər ax Çər Cm ax Cm Şn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 

  Powered by iman Copyright © 2009 All rights reserved.
[Səhifənin Əvvəlinə]