22/02/2018 Ana səhifə Cavablar Linklər Bizim Haqqimizda Əlaqə
      [ Geniş Axtarış ]  
 
Dünya ədalət sorağında, ədalətsə Mehdi (ə) intizarındadır.
 
Bütün Məqalələr  
Quran
Xəbərlər
Əxlaq
Tarix
Bilirsinizmi?
Nübuvvət
İmamət
ქართულად
Ədəbiyyat
Əhkam
Ailə
Əqaid
Sual-cavab
Dualar
Dahilərimiz
Kitabxana
Maarif
İbadət
Hədis
İMAN jurnalı
::| Poll
Sizcə "Vəhhabi" təriqəti aşagıda sayılanlardan hansısına aid etmək olar?
Onlar düz yoldadılar, və düz yola sövq edirlər.
Onlar özləri yanılmış, və yanlış yola dəvət edirlər.
::| Newsletter
Your Name:
Your Email:
 
 
Əqaid
 
Cənnətdə evlilik
Çərşənbə günü, 19.08.2015, 02:40pm
Mükəmməliyətin və gözəlliyin hər cürünə meylli və ən yüksək dərəcəsini eşq dərəcəsində arzulayan insan üçün, Qurani Kərimdə Cənnət nemətləri baxımından ətraflı məlumatlar verilmiş və onun da kənarında Allahın razılığı vəd edilmişdir...

Rəcət nədir? Nə üçün rəcətə inanmaq Əhli-beyt (ə) yolçusunun əqidəsidir?
Cümə axşamı, 30.07.2015, 03:48pm
Ola bilsin ki, bəzilərimiz rəcət ilə tanış deyilik. Ona görə də bu bəhsi İmam Sadiqdən (ə) gələn bir hədislə başlasaq daha yaxşı olar. Əziz İmamımız (ə) buyurur: “Rəcət (qayıdış) haqdır və hər kəs ki, ona inanmır, biz Əhli-beytdən (ə) deyildir”...
Bir nihilist düşüncəyə cavab
Cümə axşamı, 09.07.2015, 03:40pm
Bəzən acı olsa da, toplum içərisində nihilist düşüncələrin izlərinə rastlamaq olur. Önlardan birini burada təhlil etmək istərdim. Gəlin, görək nə deyirlər, iddiaları nə qədər möhkəmdir. Bu düşüncənin daşıyıcıları deyirlər ki, insanlar  istər dindar olsun, istərsə də qeyri-dindar qorxaq olduqları üçün inanclarına (məsələn, dini inanclar və s.) şübhə edə, şəkk edə bilmirlər...
İnsan Allahı 4 yolla tanıya bilər
Çərşənbə günü, 17.06.2015, 06:41pm

İnsan Allahı və bu dünyda olan hər şeyi dörd yolla tanıya bilər. Bu yollardan biri ən məşhur olanıdır ki, bu da ağıldır. İnsan ağlının yardımı ilə bir çox həqiqətləri dərk edə bilər. O şeyi ki, ağıl dərk edir, ona hikmət və fəlsəfə deyirlər...

Bəla nədir? Bəlanın növləri
Çərşənbə günü, 17.06.2015, 09:00am
Həzrət Peyğəmbərdən (s) gələn hədisdə oxuyuruq: “Bəla, danışıqdan asılıdır. Bu hədis - çox dəqiq hədisdir. Bu hədisi müxtəlif cür təfsir edirlər. Əhli-təsənnünün nəzərinə görə, bu hədisin mənası odur ki, hər kim başqasını qınayar və danlayar, özü həmin bəlaya düçar olar. Bu təfsirdə bəla günah mənasını verir...
Qeyri-müsəlmanların Axirət dünyası
Cümə günü, 05.06.2015, 09:00am
Bütün müsəlman alimləri yekdilliklə islam dinindən öncə gəlmiş ilahi dinlərini qəbul edir və zəmanələrinin dini göstərişlərinə əməl edən insanları cənnət əhli sayırlar. İslamın gəlişindən sonra isə artıq keçmiş dinlər, keçmiş qanunlar kimi kənara qoyulmalı, yeni və eyni zamanda son din olan islam şəriətinə əməl olunmalıdır...
Məad (qiyamət)
Çərşənbə günü, 27.05.2015, 12:49pm
Bütün İlаhi dinlәrin vә sәmаvi kitаblаrın qәbul еtdiyi әqidә әsаslаrındаn biri dә ruhun bәdәnә qаyıtmаsı vә ахirәt аlәmidir. Bu mәnаdа ki, insаnın hәyаtı ölümlә sоnа yеtmir, bәlkә bu dünyаdаn bаşqа bir dünyа vаr ki, insаnlаr оrаdа хеyir vә şәr әmәllәrinin mükаfаtını vә cәzаsını аlаcаqlаr...

Kəramətlə möcüzənin fərqi
Cümə günü, 17.04.2015, 11:34am

İlahi övliyalar bəzən elə iş görə bilirlər ki, adi insanlar üçün fövqəladə sayılır. Çünki adi insanlar bu işləri görə bilmirlər. Bütün İlahi övliyaların həyatı bu kəramətlə doludur. Nəticədə adi insanların Allaha olan etiqadı güclənər və imanları artar.

Allahı tanımaq nə üçün lazımdır?
Cümə axşamı, 26.03.2015, 12:05pm
Allahı tanımaq mövzusu etiqadi məsələlərdəndir. Bəs Allahı tanımaq nəyə lazımdır? Birincisi ona görə ki, ictimai zərəri insandan dəf edə bilsin. Tarix boyu din alimləri savab və cəzadan çox danışıblar. Nəticədə insan öz ictimai zərərlərinin nə olduğunu başa düşmüşdür...
Etiqadımızın möhkəmlənməsi üçün nə edək?
Cümə axşamı, 19.03.2015, 06:25pm

Bu suala cavab vermək üçün əvvəl şübhə və şəklərimizin köklərini tapmalıyıq. Ona görə də əvvəl köklərini tapaq, sonra bu kökləri qurudaq ki, ondan sonra şəkk aradan getsin...

  » Çoxallahlıq hansı dəlillərlə inkar olunur?
  » Din və onun əsas dayaqları
  » Allah insanı nə üçün yaratdı?
  » Dildə Allahı inkar edənlərin özləri də ruhən Allaha iman bağlamışlar
  » Məkarim Şirazi: "Ortaq cəhətlərimiz ixtilaflardan daha çoxdur"
  » Qiblə
  » İnsan azad varlıq olmasaydı, peyğəmbərlərin (ə) nazil olması mənasız olardı
  » Tövhid şüarı üç hərfdən təşkil olmuşdur
  » Qanun və Allaha iman
  » Allahın elmi və qüdrəti 
::| Son Yeniliklər
::| Events
Fevral 2018  
Bz Bz er Çər ax Çər Cm ax Cm Şn
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
 

  Powered by iman Copyright © 2009 All rights reserved.
[Səhifənin Əvvəlinə]