Hörmətli istifadəçi!

Iman.ge internet saytı, 2009-cu ildən dini bilgilər, eləcədə mədəni-maarif sahəsində fəaliyyətə başlayıb. Qeyd olunan internet saytına indiyə qədər yeddi mindən çox xəbər, dini məqalə, maraqlı bilgilər və bir çox faydalı məlumatlar yerləşdirilib. Günümüzdə dünyadakı xəbərlər sürətlə yayılmaqdadır və bunun da ən əsas səbəbi, elə internet saytlarıdır. Bu baxımdan xalqımıza daha müasir şəkildə maraqlı və faydalı bilgilər çatdırmaq üçün iman.ge saytını ərsəyə gətirdik. Qeyd etmək lazımdır ki, iman.ge saytı, Gürcüstanda bir qrup gənclərin fəaliyyət etdiyi və həmin ölkədə yerləşən " İMAN Mədəni-Maarif müəssisəsi"-in nəzdində fəaliyyət göstərir. Bu müəssisə mütəmadi olaraq, "İman Məcəlləsi" adlı dini,mədəni, ictimai və bir çox mövzularda məcəllə çap edir ki, indiyə qədər həmin məcəllənin 105-ci sayı çap olub və xalqımızın istifadəsinə verilib. Saytın istifadəçiləri İman.ge saytındakı digər maraqlı məlumat, məqalə və xəbərlərdən əlavə, həmin məcəllələrin elektron versiyasını da mütaliə edə bilərlər. Biz Gürcüstanlı gənclər olaraq xalqımızın mədəni,tarixi,dini, ictimai və digər əhəmiyyətli olan dəyərlərini xalqa çatdırmaq üçün, həmin internet saytını təşkil etdik. Ümid edirəm ki, bu addım xalqımıza müsbət təsir edib, çox səmərəli olacaq.

Sizdən xahişim budur ki, saytın zəif cəhətlərini bizimlə bölüşəsiniz ki, bu iş saytın daha da güclənməsinə səbəb olacaq.