İbadətin təsirləri

19 Aug 2010

İslam dinində də, Allahın əbdi (qulu) olmaq insan üçün ən yüksək izzət və iftixar hesab olunmuşdur və Qurani-Kərim də müstəqim (doğru) yolun, yalnız bu yol olduğunu vurğulayır:«Mənə ibadət edin, bu, doğru yoldur!» («Yasin» surəsi, ayə 61)

Quranda zikr etmək

19 Aug 2010

Bir nəfər soruşdu: “Ya Rəsulallah, Allahı zikr etmək Onun yolunda cihad etməkdən də üstündür?”

Həzrət (s) buyurdu: “Əgər Allahı zikr etmək (məqsəd Allahı yad etmək) olmasaydı, o zaman cihad belə vacib olmazdı.”

Oruc və təqva

19 Aug 2010

... Allahdan qorxun və Onun, həqiqətən, hər şeyi bildiyini anlayın!.( Bəqərə, 231)

İslam dinində təqva çox mü-hüm məsələlərdən biridir. Təqvanın mühümlüyünə sübutlardan biri budur ki, Allahın vəsiyyətidir. Allah-Təala buyurur:

“(Ey müsəlmanlar!) Biz sizdən əvvəl kitab verilənlərə də, sizə də Allahdan qorxmanızı tövsiyə etdik”.

Əvvəli rəhmət,ortası bağışlanma, axırı cəhənnəm atəşindən azadlıq

19 Aug 2010

Ayların sultanı mübarək Ramazan ayının astanasındayıq. Bu mübarək ayın nuraniyyəti sovet dönəminin allahsızlıq zülmətinin qara pərdələrini yararaq insanların qəlbində ildən-ilə daha da möhkəm yer tutur. Çox böyük bir işıqverici və təmizləyici mahiyyəti var bu ayın.

Həzrət Peyğəmbərin (s) namazı

13 Jun 2010

İmam Rizadan (ə) “Cəfər Təyyar” namazı barədə soruşdular, həzrət buyurdu: Niyə həzrət Məhəmməd (s) peyğəmbərin namazından xəbərsizsən?

Allah yanında məqbul namaz necə olmalıdır?

11 Jun 2010

Namaz məşhər səhrasında başımızın tacı, qiyamətin əvvəlinci sorğusu, qəbirdə çırağımız, sirat körpüsündə keçid icazəsi və axirət həyatımız üçün azuqədir.

Həcc ziyarəti

11 Jun 2010

“Orada aydın nişanələr – İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əmin-amanlıqdadır. Onun yoluna (ərzaq, minik və sağlamlıq baxımından) gücü çatan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur.

14 Dekabr İmam Əliyyən Nəqinin təvəllüd günüdür

11 Jun 2010

Müsəlmanların onuncu İmamı-İmam Əliyyən Nəqi (ə) hicrətin iki yüz on ikinci ili Zil-həccə ayının on beşində Mədinə yaxınlığındakı Sərya adlı bir yerdə anadan olmuşdur. Atası İmam Cavad (ə), anası isə hörmətli Səmanə Xanım olmuşdur. O, elə əvvəldən fəzilətli və təqvalı bir kəniz idi.

Qurban bayramıniz mübarək!

11 Jun 2010

Qurban bayramı İslam aləmində ən mühtəşəm bayramlardan biridir. Bütün müsəlman aləmində hər il Orucluq ayı bitəndən 70 gün sonra və məhərrəmlikdən 20 gün üncə qeyd olunur və adətən üz gün davam edir.

Nəyin üzərinə səcdə etməliyik?

09 Jun 2010

Əhli-beyt (ə) məktəbi ardıcılları yekdil nəzərlə inanırlar ki, torpaqdan başqa şeyin üstünə səcdə etmək olmaz. Əlbəttə, onlar inanırlar ki, yerdən cücərən şeylərə də səcdə etmək olar, bu şərtlə ki, yeyilməli, içilməli və geyilməli şeylərdən olmasın. O cümlədən ağacların yarpağı, taxta, həsir və s. kimi şeylər.