Rəcəbiyyun karvanına qoşulanlardan olaq

24 Apr 2015

Təsəvvür edək bir nəfəri dar bir qəbrə qoyublar və bu insan bütün malik olduqlarının bada getdiyini görən zaman ümidsiz olar və xilas olmağı üçün başqa bir yol görməz. Artıq ömrünün sona çatdığını və ölümü dərk edər. Ümidsiz olduğu və qorxunun bütün varlığını əhatə etdiyi bu zamanda, anidən bir nur meydana gələr və onunla qəbirdə yoldaş olar...

Namazda fikrin dağılmasına nə səbəb olur?

23 Apr 2015

Xəyalpərəstlik və onu cilovlaya bilməmək. İnsanın xəyalı quşa bənzər, bir budaqdan başqasına tullanar. Bir yerdə sabit qalmaz. Bu da dünyaya olan sevgidən irəli gəlir...

Rəcəb ayının gündəlik duaları

21 Apr 2015

“Bismillahir-Rəhmanir-Rəhim. Ya mən ərcuhu li kulli xeyr və amənə səxətəhu ‘ində kulli şərr. Ya mən yu’til-kəsirə bil qəlil.Ya mən yu’ti mən səələh. Ya mən yu’ti mən ləm yəs’əlhu və mən ləm yə’rifhu təhənnunən minhu və rəhməh. Ə’tini bi məs’ələti iyyək cəmi’ə xeyrid-dunya və cəmi’ə-xeyril axirəh...

Rəcəb ayının Rəğaib yəni bəndələrin istək və dilək gecəsi

20 Apr 2015

"Leylətur Rəğaib" Qədr gecələrindən sonra Pərvərdigarın dərgahında seçilən gecə!


Təvəssülün haqq olması barədə Qurani-Kərimdən dəlillər

26 Mar 2015

Dünya müsəlmanlarının ən aktual məsələlərindən biri də təvəssül məsələsidir. Təvəssül sözü ərəb dilindəki “vəsilə” sözündən götürülmüşdür. “Vəsilə” sözü bir şeyi vasitə qərar verməklə hədəfə yetişmək deməkdir...

Möminlərə edilən kömək

12 Mar 2015

İmam Baqir (ə)-dan nəql olunmuş hədisdə deyilir . "Mömin bir şəxsi sevindirib onunla gülər üzlə davranmaq Allahın rizayətinə səbəb olar. Onların əməl dəftərinə minlərlə savab yazılar və axirətdə möminlərlə yanaşı bu əməl dəftərləri onların sağ əllərinə verilər...

Tövbə namazı necə qılınır?

04 Dec 2014

Mərhum Ayətullah Mirzə Cavad Mələki Təbrizi “Əl-Muraqibat” kitabında tövbə namazının fəzilətlərinə toxunmuş və yollarını bizə öyrətmişdir...


Qurban bayramınınız mübarək!

04 Oct 2014

Günlərini yaşadığımız mübarək Zilhiccə ayının ilk on günlüyü daha çox ibadət edib, bağışlanma diləmək, Allahın xoşladığı, rəhmətini üzərinə etdiyi qullarından olmaq üçün, imkan vardır. Bu mübarək ayın ilk doqquz günündə möminlər oruc tuturlar. Oruc ibadəti bu doqquz gündə bitdikdən sonra isə, əzəmətli İslam dininin böyük bayramlarından olan Qurban bayramı gəlir...

Zilhiccə ayının birinci ongünlüyü üçün tövsiyə olunan bəzi əməllər

26 Sep 2014

Bu on günün hamısında məğrib və işa namazları arasında iki rükətli namaz qılınır. Hər rükətdə "Həmd"dən sonra 1 dəfə “İxlas” surəsini, sonra “Əraf” surəsinin 142-ci ayəsi oxunur. Hər kim bu namazı qılarsa, hacıların savablarına şərik olar...

Həccin sirri

17 Sep 2014

Həcc mərasiminin əməllərindən biri olan ehrama diqqətimizi yönəltsək, onun bir növ nəfsin təmrini, təkamülə mane olan amillərdən azad olmaq səbəbi olduğunu görərik. Bu cür tərbiyə və təmrin müsəlmanı bütün adətlərdən, xoşgüzəranlıqlardan, ictimai məşğuliyyətlərdən uzaqlaşdırır...