İbadətin insan həyatında rolu

14 Aug 2015

Əgər insan öz işlərində Allahın razılığını qazanıb ona bəndəlik edərsə, hətta yemək, geymək, səfər, görüş, evdarlıq, təhsil kimi gündəlik işlər mə'nəviyyata çevrilər. Lakin bə'zən dünyəvi məqsədlərlə görülən müqəddəs işlər öz dəyərini itirir. Birinci vurğuladığımız nəhayət faydalanma, ikinci isə nəhayət ziyana uğramaqdır...

Fatimeyi-Zəhranın (ə) zikrinin faydaları

31 Jul 2015

"Karvansaraya çatan zaman işa namazını qılın, sizdən hər hansı biriniz yatağına gedən vaxt Fatimeyi-Zəhranın (əleyha-səlam) zikrini desin və ondan sonra "Ayətul-Kürsü"nü oxusun. Bu halda sübhə qədər hər bir şər və təhlükədən amanda qalacaqsınız."...

Zikrin sirri

30 Jul 2015

İmamlardan olan hədislərdə gəlmişdir ki, Fatimeyi-Zəhranın (ə) bu məşhur zikrini (34 dəfə Allahu –Əkbər, 33 dəfə Əlhəmdullilah və 33 dəfə Subhanəllah) əlavə olaraq La ilahə illəllah ilə tamamlayın. Bəharul-ənvar, cild 85, səh. 336...

Sübh namazı niyə bəzən qəzaya gedir?

28 Jul 2015

İnsan bəzən sübh namazını bilməyərəkdən qəzaya verir. Özü ilə əhd bağlayır ki, bir daha belə olmayacaqdır. Ancaq səhər yuxusu o qədər şirin olur ki, namaz üçün qalxa bilmir...

Duanız qəbul olubsa, bu 3 hala diqqət edin. Qəbul olmayıbsa, bu 3 halla bağlı diqqətli olun

25 Jul 2015

Dua - insanın Allahla etdiyi söhbət, yalvarış, hacət istəməsi və dərdləşməsidir. Allah hər bir bəndəsinin duasını eşidər, lakin qəbul olması üçün müəyyən şərtlərin olması zəruridir...

Cümə gününün fəzilətlərindən qafil olmayaq

24 Jul 2015

İmam Sadiqdən (ə) nəql edilir ki, cümənin böyük haqq və hörməti vardır. Bəs onun haqqını zay etməyin. Allahın ibadətindən heç bir şeyi boş buraxmayın və yaxşı işlər görərək, Pərvərdigara yaxınlaşın. İlahi haramları boş buraxın. Çünki bu günü Allah yaxşılıqları ikiqat edər və günahların cəzasını məhv edər...

İmam Əlinin (ə) Kumeylə etdiyi tövsiyələr

15 Jul 2015

Alçaq adamlarla mübahisə etmə, hətta sənə nalayiq sözlər desələr də belə. Səbirli ol və Allah-taalanın “cahil adam onunla mübahisə etdikdə, o cavabında salam verər” – deyə buyurduğu şəxslərdən ol!...

Oruc - ictimai əxlaqı inkişaf etdirmək üçün ən təsirli amildir

12 Jul 2015

Fiqhin nəzərinə görə, oruc fərdi ibadətdir. Ancaq həqiqətdə oruc fərdi olsa belə, ictimai təsirlərə malikdir.Oruc bir insanın Alahla rabitəsini tənzim edir. Ancaq bununla yanaşı, ictimai tərəfləri də vardır. Belə ki, Ramazan ayı daxil olan zaman bütün müsəlmanların vəzifəsi budur ki, oruc tutsunlar. Xüsusi şəraitdə olan insanlardan başqa...

Namazın hikmət və sirləri

27 Jun 2015

Namaz o qədər əhəmiyyətlidir ki, hətta döyüş meydanında, xəstəlik və s. şəraitlərdə belə tərk olunmamalıdır. Adəm peyğəmbərin (ə) yaradılışından başlayaraq sonuncu peyğəmbər həzrət Məhəmmədin (s) dövrünə kimi bu ibadət müxtəlif formalarda yerinə yetirilmişdir...

Əhlibeytə namaz hədiyyələri

26 Jun 2015

Seyyd ibn Tavus İmam Rza (ə) – a əsaslanaraq buyurur: Hər gün, xüsusən cümə günü qılınar. İki rükətdir. Hər rükətdə bir dəfə Fatihə və on beş dəfə Qədr surəsini oxu. Həmçinin, rukuda və rukudan qalxanda, hər iki səcdədə və hər iki səcdədən baş qaldıranda da, on beş dəfə Qədr surəsini oxu. Sonda təşəhhüd və salam deyib, namazı bitir...