Namaz Allahın zikridir

25 Dec 2016

“Əllahu-əkbər” dinin ən böyük şüarıdır və bu şüarla başlanan Namaz İslamın bayrağıdır. Namaza ürəkdən bağlanan, onun ədəb qaydalarına riayət edən, onu vaxtında yerinə yetirən kəs mömin adlanır...

Camaat namazının fərdi namazdan üstünlüyü

23 Dec 2016

Ä°slam dini müsÉ™lmanların vÉ™hdÉ™tinÉ™ vÉ™ bir olmasına böyük É™hÉ™miyyÉ™t verir. BelÉ™ ki, Quran buyurur: â€œVÉ™ hamılıqla Allahın ipindÉ™n(dindÉ™n, kitabdan vÉ™ vÉ™hyi gÉ™tirÉ™nlÉ™rdÉ™n) möhkÉ™m yapışın vÉ™ parçalanmayın”. (“Ali-Ä°mran” 103)...

Namazda əlinlə, başınla, üzünlə oynama, ürəyində danışma, əsnəmə... – namaz haqqında HƏDISLƏR

02 Dec 2016

ZürarÉ™ Ä°mam BaqirdÉ™n (É™) belÉ™ nÉ™ql edir: “Namaz qılanda hüzuri-qÉ™lblÉ™ vÉ™ diqqÉ™tlÉ™ qıl! Ã‡Ã¼nki sÉ™nin namazdan nÉ™sibin – tÉ™kcÉ™ ona olan diqqÉ™tin qÉ™dÉ™rdir. Heç vaxt namazda É™linlÉ™, başınla, üzünlÉ™ oynama, ürÉ™yindÉ™ danışma, É™snÉ™mÉ™!”...

Rəbiül-əvvəl ayının bərəkətləri

01 Dec 2016

Rəbiəl-əvvəl ayı - adından da göründüyü kimi, bahar aylarındandır. O ayda Allahın rəhməti hamıya şamil olar. Bu ayda Allahın görəl nuru yerə enmişdir. Belə ki, bu ayda əziz Peyğəmbərimiz (s) dünyaya göz açaraq, aləmi nurlandırmışdır...

Azanın fəlsəfəsi barədə İmam Rzanın (ə) mübarək açıqlaması

28 Nov 2016

Təkbir azanın əvvəlində dörd dəfə təkrar olunur. Çünki azan əvvəldə zehni, qəlbi hazırlıq olmadan başlayar. Ondan əvvəl kəlam deyilməyibdir ki, qulaq asanı agah etsin. Qulaq asanları azanın qalan hissələrini dinləmək üçün hazırlayar...

Dəstəmaz alanda bu surəni oxuyun ki, günahlar tökülər

21 Nov 2016

Əgər bəndə böyük əzəmət sahibi olan tək Allahla münacat və ibadət etmək istəyirsə, gərək bu görüşə hazır olsun. Zahiri çirkinliyini və nəcasətini aradan aparsın və batinini paklasın...

Namazın həqiqət və ruhu...

04 Nov 2016

İslam Peyğəmbəri həzrət Məhəmməd (s) buyurmuşdur:"Namaz dinin sütunudur. Əgər qəbul olunsa, başqa əməllər də qəbul olunar, rədd olunsa, sair əməllərin heç biri qəbul olmaz.”...

Qurban bayramınız mübarək!

12 Sep 2016

Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə! “Bayram” dedikdə hər bir insan sevinir. Bütün normal insanlar bayramı səbirsizliklə gözləyir. Çünki, insan üçün keçmiş bayramlar xoş təəssüratlarlar və şirin xatirələrlə yadda qalır, gələcək bayramlarda isə xoş dəqiqələrə qovuşacağına ümid bəsləyir...

Kölgənin səcdəsi necə olur?

21 Jul 2016

“GöylÉ™rdÉ™ vÉ™ yerdÉ™ olan hÉ™r bir kÉ™s vÉ™ hÉ™r bir ÅŸey istÉ™r-istÉ™mÉ™z (ağıl vÉ™ iman sahiblÉ™ri ixtiyari itaÉ™tkarlıqla, baÅŸqaları isÉ™ qeyri-ixtiyari itaÉ™tkarlıqla)Allaha sÉ™cdÉ™ edir vÉ™ hÉ™mçinin onların kölgÉ™lÉ™ri(göylÉ™rdÉ™ günəşin vÉ™ ya hÉ™r hansı bir baÅŸqa nurun müqabilindÉ™ qÉ™rar tutan vÉ™ gecÉ™-gündüzlÉ™ri olan kölgÉ™li cisimlÉ™rin kölgÉ™si)sÉ™hÉ™rlÉ™r vÉ™ axÅŸamlar (Allah qarşısında sÉ™cdÉ™ edirlÉ™r)”...

Fitr bayramınız mübarək!

05 Jul 2016

Fitrə zəkatı – Fitr bayramının axşamı, günəş batdığı vaxt həddi-büluğa çatan və ağıllı olub, bihuş, fəqir və başqasının qulu olmayan şəxsə, özü və onun çörək yeyəni sayılan şəxslərin hər biri üçün, bir "sa`" – təqribən 3 kiloqram – öz şəhərində normal olan yeməklərdən, məsələn; buğda, arpa, xurma, kişmiş düyü və qarğıdalı kimi, müstəhəqqə verməlidir...