Ailənin xoşbəxt və uzunömürlü olması üçün İmam Əlinin (ə) tövsiyəsi

05 Mar 2018

AilÉ™ - ilk isti ocaqdır ki, insan orada öz ÅŸÉ™xsiyyÉ™t vÉ™ mÉ™nÉ™viyyatını formalaÅŸdırar vÉ™ inkiÅŸaf edÉ™r. AilÉ™nin hÉ™r bir üzvü çalışar ki, onu davamlı etsin vÉ™ ailÉ™ mühiti sÉ™mimi bir mühit olsun. HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: â€œNÉ™ zaman Allah bir ailÉ™ni sevsÉ™, mehribanlıq vÉ™ gözÉ™lliyi hÉ™min ailÉ™yÉ™ daxil edÉ™r”...

Evlilik üçün lazım olan ən mühüm meyarlar hansılardır?

27 Feb 2018

Evlilik – insanın həm maddi və həm də mənəvi ehtiyaclarını təmin edər. Ona görə də həyat yoldaşı seçən zaman həm dinin istəklərini və həm də bu dünyada yaşayış üçün uyğun meyarları nəzərə almaq lazımdır...

Ailədə dəyərlilik üçün İlahi formul

17 Feb 2018

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadət günlərinin əyyamını yaşamaqdayıq. Allahdan istəyimiz budur ki, bütün Zəhrasevərlərə bu əyyamı dərk edib yaşatmağı, Qiyamət günündə Xanımın (s.ə) şəfaətindən bəhrələnməyi nəsib etsin...

Ailəyə xidmət etmək – kəbirə günahların kəffarəsidir

14 Feb 2018

ƏgÉ™r bu gün QÉ™rb dövlÉ™tlÉ™rinÉ™ nÉ™zÉ™r salsaq, görÉ™rik ki, ailÉ™ qurmaq onlar üçün heç dÉ™ mühüm bir mövzu deyildir. Ona görÉ™ dÉ™ bu cÉ™miyyÉ™tin izzÉ™ti aradan getmiÅŸ vÉ™ zÉ™lil olmuÅŸdur...

Uşaqda özünə etimadı yaratmağın yolları

14 Feb 2018

Valideyn uÅŸağın özünÉ™ etimad hissinin güclÉ™ndirilmÉ™sindÉ™ yardımçı ola bilÉ™r. Valideyn nÉ™lÉ™ri etmÉ™lidir ki, uÅŸağın özünÉ™ etimadını güclÉ™ndirsin?...

Yaxşı ailə necə olmalıdır?

09 Feb 2018

Yaxşı ailə - o ailədir ki, ailə üzvləri bir-birinin ehtiyaclarını təmin edərlər, nəinki bir-birinə dözərlər...

Ailəsini sevindirən kişini, Allah Qiyamət günü sevindirər

08 Feb 2018

Hər bir İslam dinində olan şəxs istəyir ki, axirəti xeyirli olsun və behiştin ən yüksək dərəcəsində qərar tutsun. Bəs bunun üçün nə etmək lazımdır?...

Uşaqların ədəbsiz olmaması üçün nə edək?

08 Feb 2018

Bu gün bir çox valideynlər öz övladlarına görə şikayət edirlər ki, niyə mənim övladım normal namaz qılmır və əxlaqlı deyildir? Nə edim ki, onu yaxşı tərbiyə edə bilim?...

İslamda övladın valideyn üzərində haqları varmı?

07 Feb 2018

İslam dininin nəzərinə görə, bəzi haqlar vardır ki, valideyn övladına qarşı əməl etməlidir. Həmçinin də əksinə - yəni övlad valideynin haqqına əməl etməlidir. Övladlar öz valideynlərinin canlarının parçası və ən əziz insanlarıdır...

Qadınla malına görə, zahirinə görə evlənənin aqibəti

30 Jan 2018

HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: â€œHÉ™r kim qadınla malına görÉ™ evlÉ™nÉ™rsÉ™, Allah onu (qadının) malı ilÉ™ özbaşına buraxar...