Nənə və babanın uşağın tərbiyəsinə təsiri – PSİXOLOQ YAZIR

02 Apr 2018

Əgər qadın evlidirsə və uşağı varsa, iş həyatı ilə birlikdə ortaya bir sıra problemlər çıxır. Bu problemlərdən biri ananın evdə olmadığı vaxtlarda uşağa qayğı göstərmək imkanının olmaması, işdən evə yorğun və gərgin halda gələndə uşağı ilə kifayət qədər vaxt keçirməməsi və sağlam ünsiyyət qura bilməməsidir...

Bağışlamaq və güzəştlilik ailə institunun yenilməz təməlləri

26 Mar 2018

Mübarək dinimizin nəzərində ən dəyərli quruluş – ailədir. Ona görə də ailədə nuraniyyətin artması, daimi mehribanlığın hökmranlığı, səfa və səmimiyyətin olması olduqca vacibdir...

Evlilik binası – Uca Allahın inşasını ən sevdiyi binadır

08 Mar 2018

Allah TÉ™ala insanı elÉ™ xÉ™lq etmiÅŸdir ki, onun munisÉ™ ehtiyacı vardır ki, hÉ™m maddi vÉ™ hÉ™m dÉ™ mÉ™nÉ™vi ehtiyaclarını tÉ™min etsin vÉ™ bir yerdÉ™ kamala çata bilsinlÉ™r. Ona görÉ™dir ki, HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: â€œHÉ™r kim evlÉ™nÉ™r, hÉ™qiqÉ™tÉ™n dÉ™ dininin yarısını qorumuÅŸ olar”...

Atanın övladına öyrətməli olduğu şeylər – İmam Əlinin (ə) mübarək nəzərində

06 Mar 2018

Cəmiyyətdə uşaq tərbiyəsindən söz düşən zaman, ilk olaraq analar yada düşür. Çox təəssüf ki, atanın tərbiyədəki rolundan bəhs olunmur. Halbuki, atanın da övlad tərbiyəsində mühüm vəzifələri vardır ki, gərək onların vaxtında yerinə yetirsin...

Ailənin xoşbəxt və uzunömürlü olması üçün İmam Əlinin (ə) tövsiyəsi

05 Mar 2018

AilÉ™ - ilk isti ocaqdır ki, insan orada öz ÅŸÉ™xsiyyÉ™t vÉ™ mÉ™nÉ™viyyatını formalaÅŸdırar vÉ™ inkiÅŸaf edÉ™r. AilÉ™nin hÉ™r bir üzvü çalışar ki, onu davamlı etsin vÉ™ ailÉ™ mühiti sÉ™mimi bir mühit olsun. HÉ™zrÉ™t PeyÄŸÉ™mbÉ™r (s) buyurur: â€œNÉ™ zaman Allah bir ailÉ™ni sevsÉ™, mehribanlıq vÉ™ gözÉ™lliyi hÉ™min ailÉ™yÉ™ daxil edÉ™r”...

Evlilik üçün lazım olan ən mühüm meyarlar hansılardır?

27 Feb 2018

Evlilik – insanın həm maddi və həm də mənəvi ehtiyaclarını təmin edər. Ona görə də həyat yoldaşı seçən zaman həm dinin istəklərini və həm də bu dünyada yaşayış üçün uyğun meyarları nəzərə almaq lazımdır...

Ailədə dəyərlilik üçün İlahi formul

17 Feb 2018

Həzrət Fatimeyi-Zəhranın (s.ə) şəhadət günlərinin əyyamını yaşamaqdayıq. Allahdan istəyimiz budur ki, bütün Zəhrasevərlərə bu əyyamı dərk edib yaşatmağı, Qiyamət günündə Xanımın (s.ə) şəfaətindən bəhrələnməyi nəsib etsin...

Ailəyə xidmət etmək – kəbirə günahların kəffarəsidir

14 Feb 2018

ƏgÉ™r bu gün QÉ™rb dövlÉ™tlÉ™rinÉ™ nÉ™zÉ™r salsaq, görÉ™rik ki, ailÉ™ qurmaq onlar üçün heç dÉ™ mühüm bir mövzu deyildir. Ona görÉ™ dÉ™ bu cÉ™miyyÉ™tin izzÉ™ti aradan getmiÅŸ vÉ™ zÉ™lil olmuÅŸdur...

Uşaqda özünə etimadı yaratmağın yolları

14 Feb 2018

Valideyn uÅŸağın özünÉ™ etimad hissinin güclÉ™ndirilmÉ™sindÉ™ yardımçı ola bilÉ™r. Valideyn nÉ™lÉ™ri etmÉ™lidir ki, uÅŸağın özünÉ™ etimadını güclÉ™ndirsin?...

Yaxşı ailə necə olmalıdır?

09 Feb 2018

Yaxşı ailə - o ailədir ki, ailə üzvləri bir-birinin ehtiyaclarını təmin edərlər, nəinki bir-birinə dözərlər...