Qadının ailədə rolu

27 Apr 2011

Qadınlar fiziki keyfiyyÉ™tlÉ™rinÉ™ vÉ™  bioloji xüsusiyyÉ™tlÉ™rinÉ™ görÉ™  kiÅŸilÉ™rdÉ™n fÉ™rqlÉ™nir. Allah onları öz hÉ™yatda  öz vÉ™zifÉ™lÉ™rini yerinÉ™ yetirmÉ™k üçün lazımi ÅŸÉ™kildÉ™ tÉ™chiz etmiÅŸdir. Fizioloji qabiliyyÉ™tlÉ™rinÉ™ vÉ™ analıq xüsusiyyÉ™tlÉ™ri onlara mÉ™xsus mehribançılıq, atifÉ™ vÉ™ ruhiyyÉ™ verir.

AİLƏDƏ OLAN QARŞILIQLI HÖRMƏT

13 Jun 2010

Ailə müqəddəs bir ifadədir və Allahın nəzəri olan ailələrdə böyüyən uşağın əxlaqı da, vərdişləri və xasiyyəti də Allah istəyən kimi olmalıdır.

İSLAMIN EVLƏNMƏYƏ VERDİYİ DƏYƏR

10 Jun 2010

Evlənmək tarix boyu bütün millətlər arasında müxtəlif adət-ənənlər çərçivəsində mövcud olmuş və olmaqdadır. Ərlə arvad, uşaqlarla valideyn arasında bərqərar olunan qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən hüquq və qanunlar təyin edilmiş və bu məsələyə xüsusi əhəmiyyət verilmişdir.

QOHUM EVLİLİYİ TƏHLÜKƏLİDİRMİ?

10 Jun 2010

Qohumluqları çatan ər-arvadın evliliyi nəticəsində dünyaya gələn uşaqların şikəst olduğu proqnozunun mütəxəssis və bioloqlar tərəfi ndən əsassız olduğu açıqlanmışdır və belə bir işin zərərsiz olduğu vurğulanmışdır.

Ailə səadətinə yetişməyin bir neçə sirri

26 Apr 2010

Kişi və qadın bir tamdır və cinsindən asılı olmayaraq hər biri hörmətə layiqdir. Dinimiz bizlərə kişi ilə qadının ailə ittifaqına ülvi hisslərlə yanaşmağı öyrədir və ailənin dəyəri İslamda çox yüksək qiymətləndirilir.

UŞAĞI ANASIMI TƏRBİYƏ ETMƏLİDİR ?

05 Apr 2010

Uşağı anasımı tərbiyə etməlidir, yoxsa atasımı? Atası tərbiyyə etməlidir deyən eşitməmişəm. Uşağa əsas anası tərbiyyə verməlidir sözünü də ən çox atalardan eşitdim.

İslamda evlənməyin əhəmiyəti

29 Mar 2010

Gözəl və doğru insan tərbiyəsi üçün ailə mühüm məktəblərdən biri sayılır. Ailə mühitində ər-arvad bir çox insani fəzilətlərə nail ola bilər.

İslamda örtük

16 Mar 2010

Qurani-Kərim ayələrində, Peyğəmbər (s) və Əhli-beyt imamlarının hədislərində qadının hicabda olması açıq şəkildə bildirilmişdir. Bütün ilahi dinlərdə qadının hicabda olması vacib olmuşdur.

İsmlada kiçiklərin hüququ

15 Mar 2010

 Ä°slam PeyÄŸÉ™mbÉ™ri MuhÉ™mmÉ™d (s) öz É™xlaq mÉ™ktÉ™bindÉ™ xırda uÅŸaqlar barÉ™sindÉ™ belÉ™ buyurur: «Övladları-nıza ehtiram göstÉ™rin vÉ™ onların yanında öz rÉ™ftar vÉ™ É™dÉ™blÉ™rinizi islah edin!».

Ailədə davranış qaydaları

09 Mar 2010

Ailə ictimaiyyətin təməl daşı hesab olunur. Əgər bu təməl daşı sağlam və düzgün ailə tərbiyəsi əsasında qoyularsa, pak bir mühitin ərsəyə gəlməsinə zəmin yaradacaqdır.